Ježíš uzdravuje je setkání s modlitbou za vnitřní a tělesné uzdravení a osvobození otevřené všem.

Ježíš řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť‘. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“ (Mt 9:12-13) 

Na programu jsou – společná modlitba, přednášky, modlitba za osvobození a za uzdravení, svědectví, modlitba za jednotlivce.

Doporučujeme účast na celém programu setkání, a to včetně nedělní mše svaté. V sobotu i v neděli začínáme v 10.00 hodin.

Během setkání se nabízí možnost objednání stravy v místě konání a ubytování na kolejích v Plzni. V místě konání se nachází bar s teplými a studenými nápoji. Pro děti ve věku od 7 do 12 let je zajištěn program.

K účasti je třeba předem vyplnit přihlášku (zveřejněna měsíc před konáním akce na našich webových stránkách).

Více informací na tel. čísle: 377 828 180, mob.: 776 533 934
příp. na e-mailové adrese: info@koinonia.cz

Setkání Ježíš uzdravuje 6.-7.1.2018


Proč ke mně úpíš? Běžte dál! Nebojte se! Překonejte strach a vydejte se na cestu víry!

(srov. Ex 14,15)

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Ježíš uzdravuje, 18.-19.3.2017

advent-wreath„Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte…“ (Mt 10,7-8)

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje 21.-22.1.2017 – Svědectví

advent-wreath«On řekl tomu člověku s odumřelou rukou: „Vstaň a pojď doprostřed!“» (Mk 3,3)

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje 5.-6.11.2016

BIB_3163

«I MY MŮŽEME ŽÍT JINAK!» To jsou slova, která zazněla ve dnech 5.-6.11.2016 během setkání Ježíš uzdravuje, jež bylo příležitostí zaujmout jiný postoj k našim nemocem, trápením…

Fotografie »

Svědectví »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje 13. – 14. února 2016

V poslední době stále častěji slýchám:

“Proste a bude vám dáno,” (Mt 7,7)

“Nemáte, protože neprosíte.” (Jak 4,2)Stále více zakouším, že je tomu skutečně tak!

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje

O víkendu 31.10.-1.11.2015 jsme byli povzbuzeni Božím Slovem o uzdravení mnoha nemocných. Někteří účastníci setkání dosvědčili, jak se jich Pán dotýkal a uzdravoval.


Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje 14.-15. března 2015


Při jarním setkání Ježíš uzdravuje 14.-15. března začal P. Alvaro po úvodní modlitbě hovořit o uzdravení v souvislosti s následováním Ježíše podle úryvku o rozmnožení chlebů a ryb (viz Mt 14,13-21).

Svědectví »
Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje 22.-23. března 2014


Je 23. března, neděle večer. Před chvílí jsem se vrátila z Litic z víkendového setkání Ježíš uzdravuje. Jsem trochu unavená z cesty, ale naplněná radostí a pokojem. Ano, Ježíš je živý uprostřed nás – Boží království je mezi námi! I děti nám to připomenuly v sobotu večer svým krátkým vystoupením. Ale je to skutečně tak? Čím to mohu doložit?Svědectví »
Fotografie »

Zobrazit celý článek »