Ježíš uzdravuje je setkání s modlitbou za vnitřní a tělesné uzdravení a osvobození otevřené všem.

Ježíš řekl: “Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je: ‘Milosrdenství chci, a ne oběť’. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.” (Mt 9:12-13) 

Na programu jsou – společná modlitba, přednášky, modlitba za osvobození a za uzdravení, svědectví, modlitba za jednotlivce.

Doporučujeme účast na celém programu setkání, a to včetně nedělní mše svaté. V sobotu i v neděli začínáme v 10.00 hodin.

Během setkání se nabízí možnost objednání stravy v místě konání a ubytování na kolejích v Plzni. V místě konání se nachází bar s teplými a studenými nápoji. Pro děti ve věku od 7 do 12 let je zajištěn program.

K účasti je třeba předem vyplnit přihlášku (zveřejněna měsíc před konáním akce na našich webových stránkách).

Více informací na tel. čísle: 377 828 180, mob.: 776 533 934
příp. na e-mailové adrese: info@koinonia.cz

Setkání Ježíš uzdravuje 6.-7.1.2018


Proč ke mně úpíš? Běžte dál! Nebojte se! Překonejte strach a vydejte se na cestu víry!

(srov. Ex 14,15)

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Ježíš uzdravuje, 18.-19.3.2017

advent-wreath“Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte…” (Mt 10,7-8)

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje 21.-22.1.2017 – Svědectví

advent-wreath«On řekl tomu člověku s odumřelou rukou: „Vstaň a pojď doprostřed!“» (Mk 3,3)

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje 5.-6.11.2016

BIB_3163

«I MY MŮŽEME ŽÍT JINAK!» To jsou slova, která zazněla ve dnech 5.-6.11.2016 během setkání Ježíš uzdravuje, jež bylo příležitostí zaujmout jiný postoj k našim nemocem, trápením…

Fotografie »

Svědectví »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje 13. – 14. února 2016

V poslední době stále častěji slýchám:

“Proste a bude vám dáno,” (Mt 7,7)

“Nemáte, protože neprosíte.” (Jak 4,2)Stále více zakouším, že je tomu skutečně tak!

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje

O víkendu 31.10.-1.11.2015 jsme byli povzbuzeni Božím Slovem o uzdravení mnoha nemocných. Někteří účastníci setkání dosvědčili, jak se jich Pán dotýkal a uzdravoval.


Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje 14.-15. března 2015


Při jarním setkání Ježíš uzdravuje 14.-15. března začal P. Alvaro po úvodní modlitbě hovořit o uzdravení v souvislosti s následováním Ježíše podle úryvku o rozmnožení chlebů a ryb (viz Mt 14,13-21).

Svědectví »
Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje 22.-23. března 2014


Je 23. března, neděle večer. Před chvílí jsem se vrátila z Litic z víkendového setkání Ježíš uzdravuje. Jsem trochu unavená z cesty, ale naplněná radostí a pokojem. Ano, Ježíš je živý uprostřed nás – Boží království je mezi námi! I děti nám to připomenuly v sobotu večer svým krátkým vystoupením. Ale je to skutečně tak? Čím to mohu doložit?Svědectví »
Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje 18. ledna 2014


Na toto setkání jsem se velmi těšila, na to, že uvidím svoje milé sestry a bratry. Opravdu jsem se moc těšila, až mě napadalo, že se těším moc a že budu zklamaná. Z čeho? Z toho, že na mně nezáleží, že jsou všichni lepší než já, ze samoty a ze své neschopnosti… Ale víte co? Bůh předčil má očekávání!
Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje 26.-27. 10. 2013


Jak připománá socha vzkříšeného Pána na hlavním oltáři litického kostela, kde se tentokrát konalo řijnové setkání Ježíš uzdravuje – Ježíš je Vítěz nad zlem a nad smrtí, zemřel na kříži pro naše hříchy a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění.
Svědectví uvnitř článku
Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje duben 2013


Ježíš žije, hrob je prázdný
Setkání Ježíš uzdravuje je pro každého vždy velkou příležitostí vidět, jak konkrétním způsobem Pán koná.
Nepředstavujte si žádnou čekárnu u lékaře, kde nemocní smutně posedávají, ale rozjásaný sál, který chválí zmrtvýchvstalého Ježíše. Toto radostné očekávání na projevení Boží uzdravující lásky…
Svědectví »Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje 27.-28. října 2012


Pán je dobrý ke každému z nás. Ježíš je dobrý pastýř a byl k nám vždy dobrý. Znamením toho, že tomu tak opravdu je, bylo víkendové setkání Ježíš uzdravuje,
při němž Pán zahrnoval každého tím, co kdo potřeboval. Nemusíme proto natahovat ruce po jakékoliv jiné náhodné pomoci…


Fotografie »

Zobrazit celý článek »