Těšíme se na Vaše svědectví 🙂

 
I když navzdory různým okolnostem a svým slabostem zakouším Pánovu dobrotu, na setkání Ježíš uzdravuje jsem si uvědomila, že ještě nemám úplně uzdravený pocit nízkého sebevědomí a z toho pramenící strachy a úzkosti. V posledních týdnech jsem se dostala do nových situací, v nichž se znovu objevily tyto pocity, které mě paralizují a působí muka při rozhodování.
 
Secvaklo mi to při kázání, v němž zaznělo, co nás to vlastně svazuje, a také jsme měli možnost slyšet svědectví o překonaném strachu a úzkosti. Při modlitbě za osvobození jsem pak začala vnímat obnovenou plnost radosti a pokoje. Pán to se mnou nevzdává a opakovaně mi potvrzuje, že v Něm nejsem nikdy chudá, ale bohatá. Dar Ducha svatého, který se mocně rozhojňuje ve společenství přátel, mi dává zahlédnout další dary, kterými pro mě jste vy, bratři a sestry z Koinonie Jan Křtitel. Věřím, že když jsme spolu, tak to zvládneme! S důvěrou prohlašuji Boží Slovo, před kterým se ďábel třese a které jsme zpívali i v písních, “ať rozkvete poušť, ať spustí se déšť” (srov. Iz 35), protože pro Pána není nic nemožné (srov. Lk 1,37).
 
Připomínám si: Hanko, když situace vypadá bezútěšně, drž se pevně Božího Slova a nespoléhej na svou rozumnost (srov. Př 3,5), svou cestu svěř Hospodinu, doufej v Něho, On sám bude jednat (srov. Ž 36,5), drž se Ježíše, vždyť: “Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.” (Jan 1,17).
 
Amen s díky Pánu za vše.
 
Hana 😉

 

Fotografie