Těšíme se na Vaše svědectví – sek@koinonia.cz

Kristus vstal z mrtvých!
Při modlitbě za fyzické uzdravení jsem Pána prosila o uzdravení potíží s žilami a klouby. Při slově poznání o uzdravování žil jsem pak cítila, že se mne Pán dotýká a že o tom mám promluvit. Pocítila jsem uvolnění chodidel a okolo kotníků. Dále to tedy zatím nepostoupilo a snad to slovo bylo ve skutečnosti určeno pro osobu, která nebyla přítomna (jak jsem později vyrozuměla z náhodně vyslechnutého telefonického rozhovoru), ale i tak mne to velmi povzbudilo. Uvolnění kotníků cítím stále, jsou pružnější, ohebnější, je to velmi příjemné. Předtím jsem neměla odvahu při chválách poskočit, od té chvíle mohu lehce – mám radost, že mi Pán dal znamení své lásky ke své chvále.

Děkuji, že jste mě přijali.
Všechny zdravím
Marie

 

Kristus vstal z mrtvých!

Chtěla bych se s vámi podělit o Boží zázrak, který se mně a mému manželovi stal. Na setkání Ježíš uzdravuje jezdím již pár let a vždy tam načerpám velký optimismus a uvědomění si Boha v mém životě. Jelikož nemůžu mít děti přirozenou cestou (diagnostikovaný syndrom polycystických ovárií), tak jsem vždy Pánu předkládala prosby za uzdravení. Máme dva krásné a zdravé syny, ke kterým nám dopomohla lékařská věda a věřím, že i modlitby. Při druhém těhotenství se ale vyskytly zdravotní komplikace z hormonální léčby, a tak jsme se s manželem rozhodli, že touto cestou už nebudeme pokračovat a necháme příchod dalších dětí na Pánu. Důležité bylo spolehnout se na Boha a toto rozhodnutí učinit.
Na jaře 2015 jel se mnou na setkání Ježíš uzdravuje i můj manžel: zde jsme tento náš problém zcela odevzdali Bohu a vzali zasvé uzdravení, které bylo oznámeno při modlitbě. Ještě předtím mě ovšem navíc překvapilo i to, že manžel jel se mnou, neboť křesťan sice je, ale k takovémuto způsobu uzdravování býval skeptický. Jaké pak ale bylo naše překvapení, když jsme v srpnu 2015 zjistili, že čekáme třetí miminko, a to přirozenou cestou díky Pánově síle, moci uzdravení a víře v jeho pomoc.
Chtěla bych o tomto svědčit, aby každá žena, která nemůže otěhotnět, nepropadala panice a vyčkávala, neboť Ježíš ji slyší. Víra a modlitba jsou obrovské veličiny v našich životech – jenom na to přicházíme tak nějak postupně, někdy i zbytečně pozdě… Nám tento Boží zázrak hodně změnil náhled na víru, jakkoli to její cesta není pokaždé lehká. A ještě abych nezapomněla: ten náš poslední narozený zázrak se jmenuje Eliáš a budou mu v dubnu 2 roky.
Děkuji všem za modlitby a za to, že jsem (díky Pavle) mohla poznat takové živé společenství, které vždy působí v našich všedních vyprahlých životech pozitivně. Díky za promluvy otce Alvara, za modlitby ve skupinkách i za to, že se můžu spolehnout na největší jistotu – na Boha!

Karolína
 

 

Kristus vstal z mrtvých!
Děkujeme za krásné setkání a oslavu při nedělní mši!!! Opatrujte se nám a na viděnou…  M &  J

Milí bratři a sestry,
děkuji za milé setkání Ježíš uzdravuje. Je mi vždycky s vámi pěkně a vracím se posílena v důvěře k Pánu. Navíc se u vás vždycky dost nasměji… Jana

Fotografie