Těšíme se na Vaše svědectví – sek@koinonia.cz

Svědectví

Kristus vstal z mrtvých! Na setkání „Ježíš uzdravuje“ jsem se velice těšil. Jel jsem na setkání s tím, že chci být tím, kdo se staví před Boží tvář, protože prostě Pána potřebuje. Celé setkání bylo úžasné (jako ostatně každé setkání v Liticích), a já se přihlásil ke slovu o uzdravení, kdy Helenka pronesla slovo poznání, že Pán uzdravuje člověka, který má jít na resekci zubu. Tento problém mám (nebo jsem měl?), protože mi narostl jeden zub vodorovně v dásni a zubař mě upozornil, že je to třeba neodkladně řešit (protože nebolel, tak jsem k zubaři raději už rok nešel, aby mě netlačil právě do té resekce). U zubaře jsem pořád ještě nebyl, abych potvrdil toto uzdravení, ale…

… Pán také uzdravil osobu, která měla potíže se svěděním pokožky a o tomto uzdravení svědčit mohu. Kousalo mě celé tělo vždy po koupeli, nějakou dobu to vždy trvalo, než se toto zklidnilo. Posléze jsem už neměl klid na srdci, vždy před koupelí už jsem měl obavy, čím zase budu procházet. Po návratu z Litic už mě tělo nekouše….. Aleluja!!!

Oslovilo mě též svědectví sestry, která svědčila o uzdravení, ale říkala, že vlastně děkuje „za celý balíček“, protože tyto různé problémy má. Také svědectví Mirkovo bylo úžasné, protože svědčil, že Pán buduje celého člověka, stále nějakým způsobem pokračuje v budování. Také já musím přiznat, že po setkání jsem se cítil celkově posílen…

Pavel

 

Děkuji vám všem za radostnou sobotu, kterou jsem prožila mezi vámi na semináři “Ježíš uzdravuje”. Ráda bych ještě svědčila, jak mě Pán uzdravil. V poslední době, když jsem si šla číst při lampě, tak jsem neviděla na písmenka. Jako bych měla něco před očima, co mě brání číst. Když řekla sestra, že má někdo uzdraveny oči, tak jsem se k tomuto uzdravení nepřihlásila. Ne proto, že bych nechtěla, ale proto že jsem to ještě nevěděla. Večer když jsem přijela domů, vzala Bibli a …já vidím na písmena tak jasně. Tak jsem moc a moc děkovala Pánu za uzdravení!!!

Jaroslava

 

Ahoj všichni v Liticích,
včera jsem byla u vás na Ježíš uzdravuje. Dnes ve mne ještě doznívá, co jsem včera prožila. Opravdu moc děkuji za vřelé přijetí. Je mi u vás vždy tak krásně. Umíte člověka potěšit. Zvěstujete evangelium tak jednoduše a lidsky, srozumitelně a zábavně. Patří vám všem můj veliký dík. Vnímám na sobě, že mne Pán skrze tato setkání vnitřně uzdravuje, napřimuje a něžně povzbuzuje jít životem dál. Dává se mi poznat jako ten, který mne miluje a nesoudí. A děkuji vám, že Ježíš uzdravuje bude i v lednu. Mám tak příležitost znovu přijet do Litic, i když nejsem členem vaší duchovní rodiny.
Ať vám Pán dál žehná a ujišťuje o své lásce a dává Vám radost z cesty za Ním i s Ním. Pozdravuji všechny.

Díky za přijetí. Jana

 
 
 

Na setkání jsem jela s velkým očekáváním, protože jsem měla Pánův přislib nového uzdravení lásky. Při setkání jsem silně vnímala přítomnost Pána Ježíše jak v modlitbách – naplnil mne svou útěchou a uzdravením – tak také v ostatním čase skrze bratry a sestry, to jak jsme se objali, vzájemně si naslouchali, společně se smáli, tancovali, jak jsme se mohli podělit o nové Pánovy věci v našich životech, protože máme mnoho svědectví o tom, jak Bůh vyslýchá naše prosby. Vrátila jsem se domů a moje srdce zase zpívá, pořád se usmívám, práce mi pod rukama svižně odsýpá, jsem šťastná. Tobě, kdo čteš svědectví, chci vzkázat: přijeď 6. ledna mezi nás, Ježíš žije a společně s ním na tebe čekáme.

Anička

 

Fotografie