Kristus vstal z mrtvých! 
V půlce měsíce srpna jsem prodělala Covid-19 a bohužel se u mě projevily komplikace. Nespavost a především výrazně omezená mobilita. Lékaři jsem řekla, že mám bolesti v oblasti bederní páteře vlevo, které mě výrazně omezují v chůzi. Prohmatal mi tuto oblast, řekl, že to tam mám zatuhnuté a poslal mě k fyzioterapeutovi. Fyzioterapeut zjistil, že tyto bolesti nejsou od zad, ale od pravé kyčle, ve které není téměř žádný pohyb. Tak mi tedy začal rozcvičovat pravou kyčel. I když jsem stále nebyla práce schopná, tak jsem byla pevně rozhodnuta jet na setkání Ježíš uzdravuje. 
Na toto setkání jsem jela s nadějí, že mě snad Pán uzdraví. Už při dopolední modlitbě se tato naděje proměnila ve víru. Modlila jsem se: „Pane, já vím, že dnes budu uzdravena. Proto jsem sem jela, ne?“ Při modlitbě za uzdravení bylo vyřčeno, že Pán se dotýká osoby, která má problém s pravou kyčlí. Říkám si: „Že by to bylo pro mě?“ No a on se přihlásil Francesco… Při mši svaté mě celý pravý kloub začal pálit. Hlavou mi proběhlo, pryč s pochybama, uzdravení pravé kyčle bylo určitě pro mě! Večer, při příjezdu na Prusiny, kde jsme měly zajištěný nocleh, jsem už prohlašovala, že na 99,9% mě Pán uzdravil. Mohla jsem chodit normálně, bez kulhání, bez bolesti a dokonce i schody nebyly žádný problém. Všem, kteří jsme se na Prusinách sešli, jsem řekla, že přesto počkám do rána, abych mohla říct, že mě Pán uzdravil na 100%. Ráno jsem vstala a prohlašovala, že Pán mě uzdravil! Můžu chodit bez kulhání a bez bolesti. Aleluja!
Díky za přijetí! Irena