Těšíme se na Vaše svědectví – info@koinonia.cz

Nádherný podzimní víkend jsme strávili v Liticích, kde nás Pán vyzval, abychom přestali hledět na naše trosky a společně pozvedli zrak vzhůru a otevřeli se přijetí Jeho daru, který sestupuje z nebe jako nový Jeruzalém…


Fotografie