Těšíme se i na Tvé svědectví – sek@koinonia.cz

Na červnové setkání “Ježíš uzdravuje” jsem se těšila. Myslela jsem na všechny nemocné, kteří přijedou a prosila Pána, aby jeho síla a moc uzdravila nemocné a aby to bylo k Jeho slávě.

Během přednášek P. Alvara jsme byli povzbuzováni k postoji víry a očekávání. Na postavě Zachariáše a Jana Křtitele nám bylo vysvětleno, jak porozumět našim postojům, nepochopením a slabostem: jak je přitom důležité mít důvěru v Ježíše, i když jsme slabí a hříšní, a jak mu jít vstříc, neboť je plný lásky a dává se nám i skrze bratry a sestry. Jsme v jeho rukou a důvěřujme mu, protože je dobrý.

Při modlitbě za uzdravení přišlo slovo poznání, že Pán uzdravuje komusi střevní problém. Vnímala jsem, že je to můj šestitýdenní nepříjemný problém s průjmem, jaký jsem nikdy předtím neměla. Vše se mi ovšem po této modlitbě srovnalo a již celý týden jsem v pořádku; chválím tedy Pána a děkuji mu, protože je opravdu dobrý!

Marie L.

Fotografie