Noc kostelů 2015


Večer 29. května znamenal otevřené dveře do kostela pro mnohé zájemce na Plzeňsku, v celé České republice a několika dalších evropských zemích.
V kostele sv. Petra a Pavla v Plzni-Liticích očekávala návštěvníky milá varhanice MgA. Markéta Schley Reindlová, která přítomné nejprve krátce seznámila s historií nově zrestaurovaných varhan a následně na kůru vysvětlila jejich strukturu a fungování.

Fotografie »

Formační setkání “Evangelii gaudium” pro pastorační asistenty


Víkend 17.-19. dubna patřil v Liticích dvěma desítkám pastoračních asistentů z plzeňské diecéze, které oáza komunity hostila u příležitosti formačního setkání. Setkání na téma apoštolské exhortace “Evangelii gaudium” vedl P. Alvaro Grammatica, biskupský vikář pro evangelizaci, jenž zúčastněným pomocníkům v pastoraci přiblížil výzvy papeže Františka pro současnou církev, a tedy i možnosti, jak je naplnit v naší diecézi.

Fotografie »

Setkání účastníků diecézních exercicií a duchovních obnov – 11. dubna 2015


V sobotu velikonočního oktávu 11. dubna jsme se v Koinonii v Liticích setkali se známými tvářemi z diecézních exercicií a přibyli k nám i někteří účastníci duchovních obnov ve farnostech. Duchovní program byl plný velikonoční radosti, která postupně rostla ještě více díky promluvám P. Alvara o setkání učedníků a žen se zmrtvýchvstalým Ježíšem.

Fotografie »

Otevřené setkání Koinonie 4. dubna 2015


Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.
Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost,
ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství,
ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.

Fotografie »

Velký pátek 3. dubna 2015


Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován, a oni se Ježíše chopili.
Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané “Lebka”, hebrejsky Golgota.
Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed.
Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam: Ježíš Nazaretský, král židovský.
Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města…
Fotografie »

Zelený čtvrtek 2. dubna 2015


Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce. Když byli u večeře, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. (srov. Jan 13,1-5)

Fotografie »