Dopis generálního pastýře k době postní 2015


„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“ (J 15,13)

Co od nás Pán žádá v této době postní?

Letos nás církev dopisem papeže Františka k době postní vybízí k tomu, abychom posilnili svá srdce (srov. Jk 5,8) a svlékli ze sebe postoj lhostejnosti, abychom nežili bez soucitu. Mít soucit znamená vidět, že náš život se realizuje díky životu druhých, z něhož získává mízu. Jsme jedno tělo a závisíme na jeho zdraví. Zdravé tělo je tělo spojené v jednotě, jeho údy jsou nejen propojené mezi sebou, ale jedny o druhé navzájem pečují.

Půlnoční bohoslužba v Liticích a na Prusinách


Přes celý Štědrý den přicházelo ke kostelu stále mnoho lidí s dětmi, zastavovali se před betlémskou chýší s Ježíškem, Josefem a Marií, pozorovali ovečky a kozičky nebo se dokonce projížděli na poníkovi, nahlíželi do vánočně ozdobeného kostela a někteří si odnášeli domů rozžehnuté Betlémské světlo.
Navečer přišlo mnoho rodin a přátel najednou, aby si společně vychutnali…
Video »
Fotografie »

Ochutnávka vín z oblasti Sicílie


Na sobotu 20. prosince dorazil do Plzně až ze Sicílie pan Stefano Caruso, z vinařství, které nese jeho jméno spolu se jménem jeho společníka: Caruso & Minini. Ochutnávku zahájil přípitkem na blížící se Vánoce a se sobě vlastním osobitým šarmem se pak rozhovořil o produkci vína v Evropě, v Itálii a o odrůdách, které jsou typické právě pro Sicílii.

Fotografie »

Ochutnávka marmelád, sušenek a dezertních vín 18.12. 2014


Musím uznat, že ochutnávka, která se konala ve čtvrtek 18. prosince, byla před Vánocemi tematicky naprosto vystihnutá: v nabídce byly marmelády a sušenky, které vlastnoručně vyrábějí mnišky v trapistických kláštěrech v italském Vitorchianu a v Poličanech u Benešova. Není tedy rozhodně pochyb o kvalitě surovin ani o jejich pečlivém zpracování.

Fotografie »

Živý betlém na Prusinách a ve Spáleném Poříčí 2015


V neděli 14.12. na Prusinách zahrály děti divadelní představení “Živý betlém”. Příběh o narození Ježíše Krista ztvárnily děti z Netunic, Střížovic a ze Spáleného Poříčí již čtvrtým rokem. Na scéně se kromě Josefa s Marií a Ježíškem objevili i nebezpeční římští vojáci s krutým Herodem, krásní andělé, obyvatelstvo městečka.

Živý betlém – Prusiny »V neděli 21.12. děti z Netunic, Spáleného Poříčí a Střížovic zahrály “Živý betlém” i na náměstí ve Spáleném Poříčí. Představení se jim moc povedlo, opět bylo doprovázeno výběrem z krásných českých koled, které si účastníci spolu s muzikou zazpívali. Pro diváky z řad dětí byla přichystána sladká odměna v podobě čokoládových dukátů.

Živý betlém – Spálené Poříčí »