V sobotu velikonočního oktávu 11. dubna jsme se v Koinonii v Liticích setkali se známými tvářemi z diecézních exercicií a přibyli k nám i někteří účastníci duchovních obnov ve farnostech. Duchovní program byl plný velikonoční radosti, která postupně rostla ještě více díky promluvám P. Alvara o setkání učedníků a žen se zmrtvýchvstalým Ježíšem. Nevěřícnost, bránící (jim i nám…?) vzkříšeného Pána rozpoznat, lze nejlépe zahnat Božím slovem. Připomínka Božích příslibů totiž rozehřívá srdce, a tak je Pán uprostřed nás a je krásné setrvávat ve společenství bratří a sester – právě těch, kteří jsou kolem nás – a je také možné uskutečňovat Ježíšovo misijní poslání.
Musím skutečně dosvědčit, že nás v tento den Pán navštívil, občerstvil a dal nám zakusit svoji živou blízkost!


Fotografie