Večer 29. května znamenal otevřené dveře do kostela pro mnohé zájemce na Plzeňsku, v celé České republice a několika dalších evropských zemích.
V kostele sv. Petra a Pavla v Plzni-Liticích očekávala návštěvníky milá varhanice MgA. Markéta Schley Reindlová, která přítomné nejprve krátce seznámila s historií nově zrestaurovaných varhan a následně na kůru vysvětlila jejich strukturu a fungování.
Poté se do kláves hravě a radostně opřela a tóny královského nástroje se lahodně linuly k uším posluchačů v kostele i po celém Budilově náměstí. Po skončení koncertu se ještě ochotně věnovala příchozím, názorně předváděla jednotlivé rejstříky a odpovídala na položené dotazy.
Velkému zájmu se těšila zvonice, na niž si celé rodiny i desítky dvojic a jednotlivců ochotně vystály frontu a mohly pak obdivovat zvony, z nichž největší je současně nejstarší zvon na Plzeňsku.
Varhany, zvony i samotný kostel byly prezentovány na informačních panelech s fotografiemi a na videu, nebo jejich části (varhanové píšťaly a zvonová hlava) byly vystaveny na stolcích.
Teplý květnový večer začal za světla a končil za bouřlivého burácení noční bouřky, přesto však: “Žádná tma není temná a noc jako den svítí” pro dobrotivého Boha, který se s láskou ujímá každého z nás.
(toivo)


Fotografie