Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým… (Sk 2,1-4a)

O svatodušním víkendu 23.-24. května se v Koinonii Jan Křtitel v Liticích konalo setkání, které je tradičně během celého pastoračního roku největší.
Díky Bohu za příznivé počasí, které nám dal. Náš Betlém (sál v bývalé stodole) přetékal lidmi. I tentokrát mě nejvíc oslovilo, že Letnice nebyly jednoduše zaměřeny na seslání Ducha svatého jako na historickou událost, ale hned při úvodní modlitbě Pán promluvil a Jeho slovo zaznělo pro přítomný den. Bylo a je nádherné zakoušet, že Pán každého z nás obdarovává svou milostí podle toho, co potřebujeme právě v daný okamžik – dnes!

V neděli při eucharistii jsme společně prosili o požehnání pro Pavlíka, který obnovil své sliby panenství, poslušnosti a chudoby na další tři roky, a pro Adélu, která do interní komunity vstoupila nově a vydává se na misie do naší Oázy v Jihoafrické republice.
Také jsme se radovali ze zásnub Kuby a Káti 🙂

(toivo)


Fotografie