Víkend 17.-19. dubna patřil v Liticích dvěma desítkám pastoračních asistentů z plzeňské diecéze, které oáza komunity hostila u příležitosti formačního setkání. Setkání na téma apoštolské exhortace “Evangelii gaudium” vedl P. Alvaro Grammatica, biskupský vikář pro evangelizaci, jenž zúčastněným pomocníkům v pastoraci přiblížil výzvy papeže Františka pro současnou církev, a tedy i možnosti, jak je naplnit v naší diecézi.
Při sobotní mši svaté udělil plzeňský biskup Mons. František Radkovský lektorát a akolytát novým služebníkům, kteří budou působit celkem v šesti farnostech, a povzbudil je k tomu, aby se nebáli být iniciativní a nabízeli otevřený a přátelský vztah těm, kteří Pána hledají. My se radujeme z tohoto pověření pro Pavlíka, Františka, Janu a Ester.


Fotografie