Dne 1. 2. 2021 byla vyhlášena veřejná sbírka nadačním fondem DOMINANTY na opravu střechy prusinského kostela.

Kostel sv. Jakuba Většího na Prusinách u Nebílov, jenž je ve správě Římskokatolické farnosti Plzeň-Litice, patří mezi nejstarší významné kulturní památky na Nebílovsku. Byl připomínán už roku 1366. Jako farní je zmiňován od roku 1384. Současná dominantní, zdaleka viditelná stavba, je barokní, z roku 1722. (Historie kostela)

Od roku 2017 probíhají na etapy stavební úpravy krovu a střechy. Rozpočet celkové akce je 3,1 mil. Kč.

Nyní realizujeme IV. etapu o nákladech 560.000 Kč. Na tuto etapu máme přislíbenou dotaci ve výši 200.000 Kč, dary a vlastní příspěvky ve výši 150.000 Kč. Zbývající částku 210.000 Kč bychom rádi získali prostřednictvím této sbírky.

Můžete přispět i Vy!

Sbírka

  • Do sbírkových pokladniček, které jsou umístěny na faře na Prusinách a v Dobřanech
  • Na bankovní účet:
    – číslo účtu (ČSOB): 212356826/0300
    – variabilní symbol: 050277
    – zpráva pro příjemce: DAR NA PRUSINSKÝ KOSTEL

(osvědčení a výpis z nadačního rejstříku)

Telefon na prusinskou faru: 605 232 788

Odkaz na fb stránky zde.

Plakát v PDF ke stažení zde

DĚKUJEME!

Fotodokumentace