Setkání pro mladé 13+

Mladým a aktivitám určeným pro ně se plzeňská Oáza věnuje již od roku 1998. Víkendová setkání, která probíhají několikrát do roka, patří právě jim. Setkání začínají již v pátek večer a následující program je vyplněn společnými modlitbami, animacemi, vyučováním a dynamikami, takže mladí mají mj. možnost zakusit i trochu jiný způsob, jak chválit Pána: moderní hudbou, pohybem a tancem. V neděli dopoledne probíhá společné slavení eucharistie a celé setkání končí obědem.Mnoho mladých lidí zde prožilo zkušenost setkání s Ježíšem a Jeho láskou jak osobně, tak skrze ostatní sestry a bratry, kteří se víkendu účastní. Závěrečnou etapou celoročních setkávání je pak letní tábor pro mladé, což je příležitost pro další prohloubení zkušenosti s Pánem a upevnění pout přátelství.

Setkání mladých 23.-25.2.2018


Vaše ruce ať jsou stále obráceny ke mně, aby byly posvěceny k dílu, které máte vykonat. Neboj se, promlouvám k tobě skrze tvé srdce. (Proroctví o Camparmò, Biella, 25.8.1978)
Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání mladých a Silvestr 31.12.2017



“A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.” (srov. Mt 13,46)

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání pro mladé “Staň se misionářem” 28.4.-1.5.2017



Setkání bylo na téma „Misionář“, jak se jím stát a co pro to udělat. Myslím, že to není lehká věc, a člověk by se to měl učit celý život…

Fotografie »
Video »

Zobrazit celý článek »

Silvestrovské setkání mladých 30.12.-1.1.2017

KJK_8553Ve dnech 30.12.2016 až 1.1.2017 proběhlo setkání mladých na Prusinách. V Liticích jsme společně poděkovali za vše, co přinesl uplynulý rok 2016, a přivítali příchod nového roku 2017.
Byl to opravdu výjimečný čas…

Fotografie »

Zobrazit celý článek »