Setkání pro mladé 13+

Mladým a aktivitám určeným pro ně se plzeňská Oáza věnuje již od roku 1998. Víkendová setkání, která probíhají několikrát do roka, patří právě jim. Setkání začínají již v pátek večer a následující program je vyplněn společnými modlitbami, animacemi, vyučováním a dynamikami, takže mladí mají mj. možnost zakusit i trochu jiný způsob, jak chválit Pána: moderní hudbou, pohybem a tancem. V neděli dopoledne probíhá společné slavení eucharistie a celé setkání končí obědem.Mnoho mladých lidí zde prožilo zkušenost setkání s Ježíšem a Jeho láskou jak osobně, tak skrze ostatní sestry a bratry, kteří se víkendu účastní. Závěrečnou etapou celoročních setkávání je pak letní tábor pro mladé, což je příležitost pro další prohloubení zkušenosti s Pánem a upevnění pout přátelství.

Setkání mladých 23.-25.2.2018


Vaše ruce ať jsou stále obráceny ke mně, aby byly posvěceny k dílu, které máte vykonat. Neboj se, promlouvám k tobě skrze tvé srdce. (Proroctví o Camparmò, Biella, 25.8.1978)
Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání mladých a Silvestr 31.12.2017“A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.” (srov. Mt 13,46)

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání pro mladé “Staň se misionářem” 28.4.-1.5.2017Setkání bylo na téma „Misionář“, jak se jím stát a co pro to udělat. Myslím, že to není lehká věc, a člověk by se to měl učit celý život…

Fotografie »
Video »

Zobrazit celý článek »

Silvestrovské setkání mladých 30.12.-1.1.2017

KJK_8553Ve dnech 30.12.2016 až 1.1.2017 proběhlo setkání mladých na Prusinách. V Liticích jsme společně poděkovali za vše, co přinesl uplynulý rok 2016, a přivítali příchod nového roku 2017.
Byl to opravdu výjimečný čas…

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání mladých 17.-20.11.2016

titulek

Ve čtvrtek 17. listopadu 2016 večer začalo setkání mladých na Prusinách, tentokrát na téma “Poznej sám sebe!”. Příležitostí k poznání vlastních darů se naskytlo hned několik, a to během společně strávených chvil – poznávali jsme sebe za vydatné pomoci bratří při modlitbě, při práci i při zábavě…

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Vikariátní večer mladých v Pardubicích 8.10.2016

titulek

Zatímco se ve Slavičíně konal kurz Filip, další část bratří a sester z komunity spolu s Alvarem zavítala v sobotu 8. října na vikariátní setkání mládeže do Pardubic na základě pozvání P. Filipa Duška.
Na motivační otázku z plakátku: Evangelizace – «Zvládnu to i já?»

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Letní setkání pro mladé 2.-6.7.2016

FCO6519Ve dnech 2.-6. 7. 2016 proběhlo letní setkání pro mladé v Dobřanech.


Těšíme se na Vaše svědectví 🙂

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání pro mladé 8. – 10. dubna 2016

_FCO8963 „Nestačí, abys byl mým služebníkem;
dal jsem tě za světlo pronárodům,
abys byl spása má do končin země.“
(srov. Iz 49,6)


Účast na setkání pro mladé byla pro mě tentokrát strašně nejistá…


Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Letní tábor pro mladé „Nic není nemožné“

Letošní tábor měl název NIC NENÍ NEMOŽNÉ.
Každý z nás tuhle frázi v životě slyšel nejmíň milionkrát,
ale kolik z nás ji bere vážně?


Ani já jsem ji nebrala vážně, než jsem jela na tento tábor.Video »
Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Kurs Filip pro mladé na Prusinách 1.-3. května 2015


Na Prusinách jsme prožily krásný víkend se spoustou báječných lidí a Pánem Ježíšem. První večer jsme se dozvěděly o nádherné, bezpodmínečné Boží lásce, že pro nás Bůh chce to nejlepší.
Sobotní den byl dojemný. V dopoledním programu jsme si mohly vyzkoušet dynamiku s blátem. Bláto představovalo to, jak jsme hříšní a sami si nemůžeme ani pomoci, ani se očistit, ale potřebujeme k tomu Ježíše…

Fotografie »

Zobrazit celý článek »