Mladým a aktivitám určeným pro ně se plzeňská Oáza věnuje již od roku 1998. Víkendová setkání, která probíhají několikrát do roka, patří právě jim. Setkání začínají v pátek večer a následující program je vyplněn společnými modlitbami, animacemi, vyučováními, dynamikami apod. Mladí mohou během setkání prohlubovat svůj vztah s Bohem v modlitbě a naslouchání, a také v přátelství s ostatními. V neděli dopoledne zpravidla probíhá společné slavení eucharistie. Mnoho mladých lidí zde prožilo zkušenost setkání s Ježíšem a s Jeho láskou. Závěrečnou etapou celoročních setkávání je pak Letní setkání pro mladé, které opravdu stojí za to!