Mladým a aktivitám určeným pro ně se plzeňská Oáza věnuje již od roku 1998. Víkendová setkání, která probíhají několikrát do roka, patří právě jim. Setkání začínají již v pátek večer a následující program je vyplněn společnými modlitbami, animacemi, vyučováním a dynamikami, takže mladí mají mj. možnost zakusit i trochu jiný způsob, jak chválit Pána: moderní hudbou, pohybem a tancem. V neděli dopoledne probíhá společné slavení eucharistie a celé setkání končí obědem.

Mnoho mladých lidí zde prožilo zkušenost setkání s Ježíšem a Jeho láskou jak osobně, tak skrze ostatní sestry a bratry, kteří se víkendu účastní. Závěrečnou etapou celoročních setkávání je pak letní tábor pro mladé, což je příležitost pro další prohloubení zkušenosti s Pánem a upevnění pout přátelství.

Setkání pro mladé “Staň se misionářem” 28.4.-1.5.2017Setkání bylo na téma „Misionář“, jak se jím stát a co pro to udělat. Myslím, že to není lehká věc, a člověk by se to měl učit celý život…

Fotografie »
Video »

Zobrazit celý článek »

Silvestrovské setkání mladých 30.12.-1.1.2017

KJK_8553Ve dnech 30.12.2016 až 1.1.2017 proběhlo setkání mladých na Prusinách. V Liticích jsme společně poděkovali za vše, co přinesl uplynulý rok 2016, a přivítali příchod nového roku 2017.
Byl to opravdu výjimečný čas…

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání mladých 17.-20.11.2016

titulek

Ve čtvrtek 17. listopadu 2016 večer začalo setkání mladých na Prusinách, tentokrát na téma “Poznej sám sebe!”. Příležitostí k poznání vlastních darů se naskytlo hned několik, a to během společně strávených chvil – poznávali jsme sebe za vydatné pomoci bratří při modlitbě, při práci i při zábavě…

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Vikariátní večer mladých v Pardubicích 8.10.2016

titulek

Zatímco se ve Slavičíně konal kurz Filip, další část bratří a sester z komunity spolu s Alvarem zavítala v sobotu 8. října na vikariátní setkání mládeže do Pardubic na základě pozvání P. Filipa Duška.
Na motivační otázku z plakátku: Evangelizace – «Zvládnu to i já?»

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Letní setkání pro mladé 2.-6.7.2016

FCO6519Ve dnech 2.-6. 7. 2016 proběhlo letní setkání pro mladé v Dobřanech.


Těšíme se na Vaše svědectví 🙂

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání pro mladé 8. – 10. dubna 2016

_FCO8963 „Nestačí, abys byl mým služebníkem;
dal jsem tě za světlo pronárodům,
abys byl spása má do končin země.“
(srov. Iz 49,6)


Účast na setkání pro mladé byla pro mě tentokrát strašně nejistá…


Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Letní tábor pro mladé „Nic není nemožné“

Letošní tábor měl název NIC NENÍ NEMOŽNÉ.
Každý z nás tuhle frázi v životě slyšel nejmíň milionkrát,
ale kolik z nás ji bere vážně?


Ani já jsem ji nebrala vážně, než jsem jela na tento tábor.Video »
Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Kurs Filip pro mladé na Prusinách 1.-3. května 2015


Na Prusinách jsme prožily krásný víkend se spoustou báječných lidí a Pánem Ježíšem. První večer jsme se dozvěděly o nádherné, bezpodmínečné Boží lásce, že pro nás Bůh chce to nejlepší.
Sobotní den byl dojemný. V dopoledním programu jsme si mohly vyzkoušet dynamiku s blátem. Bláto představovalo to, jak jsme hříšní a sami si nemůžeme ani pomoci, ani se očistit, ale potřebujeme k tomu Ježíše…

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání mladých 24.-26. dubna 2015


Vau! Nevím, jak jinak vyjádřit pocity ze setkání pro mladé v Rousínově u Brna.
Byl to nádherný víkend prožitý s Pánem a s tolika super lidmi! Prohlubovali jsme svá přátelství.
Společně jsme se bavili, tančili, zpívali, chválili Pána, někteří z nás i evangelizovali ve městě.

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Letní setkání pro mladé “4D: koinonia”


Tábor Zlobice 2014. O tom by se dala sepsat celá kniha, ale já z této knihy vytáhnu pouze jednu kapitolu. A to o tom, jak ten letošní tábor zasáhl mě. Jela jsem tam jako jedna z vedoucích té nejlepší skupinky a myslela jsem si, že tentokrát už mě nic nemůže překvapit…


Video »
Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání mladých 28.2.-2.3. 2014


Tohle setkání pro mladé bylo rozděleno na dvě skupiny.
Zdá se mi to fajn, protože sama v srdci cítím, že potřebuji něco jiného než dříve.

Že už mi nestačí jen pasivně přijímat, ale že pro své naplnění potřebuji také dávat…Video »
Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání mladých – Silvestr 2013


S těmi, kdo jeli na Prusiny, jsme se rozhodli nejprve navštívit Prahu.
Jedním slovem: nádhera! Strávili jsme tam krásné slunečné odpoledne a vnímali jsme příjemnou vánoční atmosféru 🙂
Během setkání jsme zažili spoustu legrace, Pán byl uprostřed nás…Fotografie »
Video »

Zobrazit celý článek »

Setkání mladých 27. – 29. října 2013


Důkaz Boží lásky…
Bůh tam byl s námi!Jeho slovo nás naplňovalo a dávalo nám sílu.
Byli jsme svobodní (a jsme svobodní)!
Naplnění Duchem svatým s pocitem radosti, štěstí a lásky…
Není možné, aby Ježíš neexistoval, On se mě dotýkal svou láskou a mocí!


Fotografie »

Zobrazit celý článek »

TESTIFY, letní akce pro mladé ve Zlobicích 8.-14.7.2013

WOOW! Pecka! Bomba! Prostě super!
Tak moc byl tenhle tábor skvělý, že to ani popsat nejde! 🙂
Zažila jsem tady spoustu skvělých chvil.
Vytvořila jsem zde spoustu nových přátelství a upevnila své přátelství s lidmi, které už jsem znala. Nejvíce jsem se však sblížila s lidmi ve své skupince …


Video »

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání mladých březen 2013


O víkendu 8.-10.3.2013 se u nás v koinonii uskutečnilo setkání mládeže na téma Jak se stát dospělým. Celé setkání bylo naprosto úžasné a nezapomenutelné!
Opět byla příležitost upevnit naše vzájemná přátelství, seznámit se a utvořit nová přátelství s novými mladými lidmi.

Fotografie »
Video »

Zobrazit celý článek »