Mladým a aktivitám určeným pro ně se plzeňská Oáza věnuje již od roku 1998. Víkendová setkání, která probíhají několikrát do roka, patří právě jim. Setkání začínají v pátek večer a následující program je vyplněn společnými modlitbami, animacemi, vyučováními, dynamikami apod. Mladí mohou během setkání prohlubovat svůj vztah s Bohem v modlitbě a naslouchání, a také v přátelství s ostatními. V neděli dopoledne zpravidla probíhá společné slavení eucharistie. Mnoho mladých lidí zde prožilo zkušenost setkání s Ježíšem a s Jeho láskou. Závěrečnou etapou celoročních setkávání je pak Letní setkání pro mladé, které opravdu stojí za to!

Setkání mladých 23.-25.2.2018


Vaše ruce ať jsou stále obráceny ke mně, aby byly posvěceny k dílu, které máte vykonat. Neboj se, promlouvám k tobě skrze tvé srdce. (Proroctví o Camparmò, Biella, 25.8.1978)
Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání mladých a Silvestr 31.12.2017“A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.” (srov. Mt 13,46)

Fotografie »

Zobrazit celý článek »