Květnové setkání mladých bylo spojené s misí Merklín. Sjeli jsme se do Litic, kde jsme se modlili a naslouchali duchovním tématům a v sobotu jsme vyrazili do Merklína, kde jsme uklidili faru, posekali trávu, naštípali dříví a vyčistili kostel. Společné prožité “modli se a pracuj“ má stále co do sebe a my jsme si obojí užili v radosti z Boží lásky a ve vzájemném přátelství. 
(toivo)

Milovat druhé i sám sebe tak, jak nás miluje Pán. Dokázat se opřít o Boží lásku a radovat se ze svého života bez ohledu na to, jak dobrý je v očích světa. Tímto tématem jsme se zabývali na misi Merklín. Přátelská atmosféra při sobotní práci je něco, na co se vždy těším týdny dopředu. Jsem moc vděčný za svoji komunitu a za veliká požehnání, která mi Pán skrze ni dává. Těším se na příští setkání! 🙂
Honza K.  

Ahoj,
tato akce je velice pěkná, krásné prostředí, přátelé a veselá nálada. Úžasná volba, pokud chcete najít přátele nebo se ponořit do vlastního duchovního života.
Sam

Setkání jsme si moooc užili. Rádi jsme navštívili a znovu udělali z Merklína palác.
Děkujeme za příjemné setkání ♡
Maruška & Anička

Moc se mi líbilo, jak jsou tu všichni moc milí a ochotní; mohli jsme si zahrát na nástroje.
Honza Z.