Uplynulé setkání mohu shrnout jedním slovem – vděčnost.
Na setkání jsme vyrazili společně s domem modlitby. Dostal jsem tak příležitost pozvat na setkání i přátele, kteří ještě v komunitě nebyli a podělit se tak s nimi o pokoj a přátelství, kterým se Pán skrze komunitu dal poznat i mně.
Celou dobu jsem vnímal boží přítomnost a požehnání. Pán posílil naše přátelství a já si z víkendu odnáším povzbuzení, že se nemusím bát ve všem Pánu důvěřovat. Téma Daniel ve mně prohloubilo chuť ještě více jít po jeho cestě. Těším se na to, co má pro nás Pán připraveno dál! 😊
Honza

Toto setkání bylo velmi silné v tom ohledu, že jsme se mohli více poznávat mezi sebou skrze svědectví, sdílení a hry, při kterých jsme spolupracovali a posílili tak naše přátelství. Zakoušeli jsme Pánovu přítomnost při modlitbách, připomněli jsme si, jak důležité je naslouchat Pánovu slovu, modlit se a hlavně za ním kráčet spolu s přáteli, které nám dal vedle nás. Nejsilnější modlitba byla pro mě večerní, když jsme se modlili za sebe navzájem. Cítila jsem, že nás to stmelilo a mohli jsme Pánovu lásku zakoušet společně. Celkově, i když jsem byla na konci unavená😁, jsem ze setkání nadšená a znovu mě to posílilo ve víře v Pána.
Sára