Setkání Ježíš uzdravuje 22.-23. března 2014


Je 23. března, neděle večer. Před chvílí jsem se vrátila z Litic z víkendového setkání Ježíš uzdravuje. Jsem trochu unavená z cesty, ale naplněná radostí a pokojem. Ano, Ježíš je živý uprostřed nás – Boží království je mezi námi! I děti nám to připomenuly v sobotu večer svým krátkým vystoupením. Ale je to skutečně tak? Čím to mohu doložit?Svědectví »
Fotografie »

Setkání Ježíš uzdravuje duben 2013


Ježíš žije, hrob je prázdný
Setkání Ježíš uzdravuje je pro každého vždy velkou příležitostí vidět, jak konkrétním způsobem Pán koná.
Nepředstavujte si žádnou čekárnu u lékaře, kde nemocní smutně posedávají, ale rozjásaný sál, který chválí zmrtvýchvstalého Ježíše. Toto radostné očekávání na projevení Boží uzdravující lásky…
Svědectví »Fotografie »

Setkání Ježíš uzdravuje 17.-18. března 2012


Kdo přijel na setkání „Ježíš uzdravuje“ a otevřel své srdce Pánu, neodjel s prázdnou. A co očekáváš od dnešního dne Ty? Stále to samé co včera? Pokud se opíráš o své vlastní síly, tak to samozřejmě chápu… Opři se však o plán Boží a uvidíš, že Pán v Tvém životě dnes vykoná podivuhodné činy!
Svědectví pod článkem »
Fotografie »