O víkendu 31.10.-1.11.2015 jsme byli povzbuzeni Božím Slovem o uzdravení mnoha nemocných. Někteří účastníci setkání dosvědčili, jak se jich Pán dotýkal a uzdravoval. Těšíme se, že se o svá svědectví s námi rádi písemně podělíte… (ru)

Na uplynulé setkání jsme s manželem jeli s nadšením a s radostí. Nejsme nováčci, věděli jsme, co nás čeká. Těšili jsme se, že se duchovně občerstvíme, nebudeme mít na očích všechnu práci, které máme nad hlavu, že odložíme strachy, nejistoty, starosti a nabereme si důvěru, naději, poznání, povzbuzení a v neposlední řadě se setkáme s bratry a sestrami, budeme se sdílet a spolu se všemi ostatními budeme obdarováni Duchem svatým. A radost jsme měli už předem, protože jsme psali prosbu o modlitbu za naši nemocnou dceru Danu a byla vyslyšena! Sláva Pánu a díky všem, kteří se modlíte za nemocné.

Z domova jsme vyjeli se zpožděním asi půl hodiny, ale cesta do Litic probíhala v klidu a pohodě. Manželka fungovala jako řidič a na mne zbyla úloha navigátora. Prahu jsme projeli bez komplikací, což nebývá často, a ještě kratší cestou než obvykle. Aniž jsme si to stačili uvědomit, už jsme uháněli na Plzeň.
Do Litic jsme dorazili dokonce s půlhodinovým předstihem a hned po příjezdu jsme zakoušeli vděčnost a radost, která pak po úvodních chválách zcela zaplavila naše srdce. Byli jsme naplněni klidem a pokojem…
Při Alvarově modlitbě za vnitřní uzdravení jsme zakusili dotek Božího milosrdenství a z očí nám tekly slzy, které odplavovaly naše minulá zranění.
Hluboká vděčnost a radost se projevovala i při odpoledním programu, kdy probíhala svědectví o uzdravení. S manželkou jsme prosili hlavně za uzdravení našich dětí, na které jsme mysleli i večer v modlitebních skupinkách.

Nedělní eucharistie nás opět oslovila velmi silně a znovu se nás dotýkalo Boží milosrdenství a uzdravující milost. Tentokrát jsme domů nespěchali a nechávali jsme v sobě doznít laskavé Boží doteky. Cesta domů opět v pohodě a ani se nedostavovala únava.
Jelikož byl předvečer památky všech zesnulých, doma jsme ještě navštívili hřbitov a rozsvítili svíci.

Věříme, že i toto svědectví nám pomůže udržet to, co jsme za sobotu a neděli v Liticích načerpali.
Díky za to!
Jiří a Dana NavrátiloviUž rok jsem se potýkala s bolestmi kyčle, chodila jsem na obstřiky a nic mi nepomáhalo. Při sobotním setkání “Ježíš uzdravuje” padlo hned zpočátku slovo poznání, že Pán uzdravuje někoho, kdo má potíže s levou kyčlí. Jelikož se nejprve přihlásil někdo jiný se stejným problémem, myslela jsem si, že mě se to netýká. Po chvíli, co jsem stála, a mezitím mnoho dalších svědčilo o zlepšení různých potíží, jsem nabyla jistoty, že můj problém skončil a Pán uzdravil i mě! Chodím, děkuji a modlím se, jsem šťastná a plná Ducha svatého 🙂
Vlaďka


Fotografie