Při jarním setkání Ježíš uzdravuje 14.-15. března začal P. Alvaro po úvodní modlitbě hovořit o uzdravení v souvislosti s následováním Ježíše podle úryvku o rozmnožení chlebů a ryb (viz Mt 14,13-21). Bylo to velice příhodné, protože při tomto setkání Pán zřejmě nějakým zázrakem rozmnožil i místa k sezení a sál se podivuhodným způsobem rozšířil.
Opravdu, Ježíše může následovat každý a ani nemoc není důvodem či omluvou, proč za ním nejít. Naopak, když Pánu odevzdáš to málo, co máš (včetně své nemoci, slabosti, problému), zakusíš, že on je milosrdný. Možná se ti zdá, že Pána prosíš už dlouho, čas neúprosně letí a pořád se nic neděje. Nenech se odradit a nevzdávej boj víry. Když se vše bortí, je to okamžik, kdy Pán připravuje obrat k dobrému. Když máš pocit, že jsi v té nejtemnější zkoušce, věz, ze již brzy nastane rozbřesk.
Proroku Jeremjášovi, když byl uvržen do vězení a naříkal nad dnem svého narození, Hospodin dodal naději: “Vzývej mě a já ti odpovím.” Toto slovo je klíčem i pro nás. Je to Pánův příslib do našich problémů a trápení. A Pán, nejen, že odpoví, ale ty přitom zjistíš, že tě Pán miluje. V porovnání se závažností nebo nezávažností našeho problému je totiž Pánova láska vždy neskonale větší!
(toivo)


Svědectví

Milé sestry a bratři,
chci vám poděkovat za sobotní setkání Ježíš uzdravuje. Byla jsem už delší dobu vyčerpaná, bez naděje a radosti. Cítila jsem, jak moc potřebuji znovu prožít Pánovu blízkost a jeho dotyk. Řekla jsem si, že nebudu klást vnitřní odpor k průběhu setkání, abych přijala, co mi Pán Ježíš chce dát.
Pán mne skrze vaše písně, milou promluvu otce Alvara a upřímná svědectví velice potěšil a povzbudil. Je mi teď po dlouhé době zase hezky. Jako bych se znovu nadechla.
Navíc se stal pro mne malý zázrak. Byli jsem v Koinonii poprvé celá naše rodina a s tím se pojilo nemálo mých různých obav. Nicméně všichni byli spokojení i naše nejmladší tříletá Terezka. Pánu i vám všem díky. Je u vás moc hezky. 🙂
J.S.

Svědectví

V sobotu 14. 3. 2015 jsem se poprvé zúčastnila setkání „Ježíš uzdravuje”. Moc jsem se na setkání těšila, nemohla jsem ani dospat.
Byla jsem oslovena krásnou atmosférou a chci vydat svědectví o svém uzdravení.
Byla jsem plná očekávání a víry v mé uzdravení i v uzdravení mých bratří a sester.
Při modlitbě za tělesné uzdravení jsem cítila teplo v celém těle, bylo mi krásně a vnitřně jsem zaslechla slova „miluji tě, důvěřuj mi“.
Hned ze začátku byla vyslovena slova, že Pán uzdravuje osobu s arytmií srdce a já jsem pocítila teplo na srdci. Následovala slova, že je jedné osobě právě uzdravována levá pata, její chrupavka a achilovka. V noze jsem cítila teplo a měla jsem v ní lehký pocit. Dále jsem cítila velké teplo na krční páteři i v hlavě.
Ten večer jsem si přesto nebyla zcela jistá, jestli se uzdravení týkají právě mě. Bohužel jsem musela v sobotu večer hned po vkládání rukou odjet domů, což mi bylo velice líto. Proto jsem v neděli dopoledne nemohla o svých uzdraveních osobně svědčit.
Mám zlomeniny obou pat, kotníků, chodidel, pánevních kostí a bederní páteř byla na několika místech přeražená následkem pádu z výšky. Dlouhodobě mám také problémy s krční páteří a v důsledku toho migrény. A před několika měsíci jsem začala občas pociťovat nepravidelné bušení srdce, které bylo stále častější. U lékaře jsem s tímto problémem nebyla, odevzdala jsem se do rukou Pána Ježíše, zcela do Jeho vůle.
Od sobotního večera se mi lépe chodí, už nemám v levé patě takové bolesti. Arytmie srdce zcela zmizela, často ještě cítím na srdci silné příjemné teplo.
Z celého srdce Ti, Pane, děkuji za Tvoji lásku, milosrdenství, soucit. Miluji Tě. Chválím Tě. Jsem Ti nesmírně vděčná.
Také děkuji ze srdce páteru Alvarovi i bratřím a sestrám z Koinonie Jan Křtitel za celé setkání, za jejich obětavost a lásku i za vkládání rukou a modlitby.
A těším se na další setkání „Ježíš uzdravuje”.

Pavla Ciliberti


Fotografie