Setkání Koinonie, 25.-26.2.2017

advent-wreathNa setkání Koinonie jsme v sobotu dopoledne byli motivováni k návratu k prvotní lásce (Zj 2,4): nepozastavujme se nad vlastní bídou, ale mluvme o Pánově milosrdenství a  a nemějme strach se znovu ponořit do špinavé říčky Jordánu (srov. 2 Kr 5,10-14), jíž pro nás Koinonie je, protože právě v ní docházíme uzdravení…

Fotografie »
Video »

Půlnoční bohoslužba v Liticích a na Prusinách


Přes celý Štědrý den přicházelo ke kostelu stále mnoho lidí s dětmi, zastavovali se před betlémskou chýší s Ježíškem, Josefem a Marií, pozorovali ovečky a kozičky nebo se dokonce projížděli na poníkovi, nahlíželi do vánočně ozdobeného kostela a někteří si odnášeli domů rozžehnuté Betlémské světlo.
Navečer přišlo mnoho rodin a přátel najednou, aby si společně vychutnali…
Video »
Fotografie »

PilsAlive a Pohádkové náměstí 2014


V závěru školního roku, kdy děti dostávají vysvědčení a začínají jim prázdniny, se na náměstí Republiky v Plzni konal festival křesťanské rytmické hudby zvaný PilsAlive. První dva ročníky hostila před léty Oáza naší komunity v Liticích, pak se na popud otce biskupa, aby festival sloužil především evangelizaci, přestěhoval do Plzně.

Fotografie »


Video

Pohádkový les 2014


O tom, že děti jsou výborní pomocníci, jsme se spolu s jejich rodiči a prarodiči přesvědčili už po několikáté. Jejich hlavním úkolem na Pohádkovém lese v sobotu 31. května bylo spolu s Kráskou zachránit Netvora. Všechna námaha a splněné úkoly stály za to: namalovat sluníčko pro smutnou princeznu Zubejdu, vytáhnout ze země obrovskou řepu, chodit po špalcích a proplazit se kolem pavouka…

Fotografie »

Noc kostelů – kostel sv. Petra a Pavla, Litice


V průběhu pátečního večera 23. května překročilo práh kostela sv. Petra a Pavla přes dvě stě návštěvníků v rámci Noci kostelů. Nejen obyvatelé Litic zaplnili kostelní lavice i prostor pod kůrem a se zaujetím vyslechli přednášku Mgr. Petra Jindry, zástupce ředitele Západočeské galerie v Plzni, o gotických znameních vypovídajících o historii kostela.

Fotografie »