Setkání Koinonie, 25.-26.2.2017

advent-wreathNa setkání Koinonie jsme v sobotu dopoledne byli motivováni k návratu k prvotní lásce (Zj 2,4): nepozastavujme se nad vlastní bídou, ale mluvme o Pánově milosrdenství a  a nemějme strach se znovu ponořit do špinavé říčky Jordánu (srov. 2 Kr 5,10-14), jíž pro nás Koinonie je, protože právě v ní docházíme uzdravení…

Fotografie »
Video »

Půlnoční bohoslužba v Liticích a na Prusinách


Přes celý Štědrý den přicházelo ke kostelu stále mnoho lidí s dětmi, zastavovali se před betlémskou chýší s Ježíškem, Josefem a Marií, pozorovali ovečky a kozičky nebo se dokonce projížděli na poníkovi, nahlíželi do vánočně ozdobeného kostela a někteří si odnášeli domů rozžehnuté Betlémské světlo.
Navečer přišlo mnoho rodin a přátel najednou, aby si společně vychutnali…
Video »
Fotografie »

PilsAlive a Pohádkové náměstí 2014


V závěru školního roku, kdy děti dostávají vysvědčení a začínají jim prázdniny, se na náměstí Republiky v Plzni konal festival křesťanské rytmické hudby zvaný PilsAlive. První dva ročníky hostila před léty Oáza naší komunity v Liticích, pak se na popud otce biskupa, aby festival sloužil především evangelizaci, přestěhoval do Plzně.

Fotografie »


Video

Pohádkový les 2014


O tom, že děti jsou výborní pomocníci, jsme se spolu s jejich rodiči a prarodiči přesvědčili už po několikáté. Jejich hlavním úkolem na Pohádkovém lese v sobotu 31. května bylo spolu s Kráskou zachránit Netvora. Všechna námaha a splněné úkoly stály za to: namalovat sluníčko pro smutnou princeznu Zubejdu, vytáhnout ze země obrovskou řepu, chodit po špalcích a proplazit se kolem pavouka…

Fotografie »

Noc kostelů – kostel sv. Petra a Pavla, Litice


V průběhu pátečního večera 23. května překročilo práh kostela sv. Petra a Pavla přes dvě stě návštěvníků v rámci Noci kostelů. Nejen obyvatelé Litic zaplnili kostelní lavice i prostor pod kůrem a se zaujetím vyslechli přednášku Mgr. Petra Jindry, zástupce ředitele Západočeské galerie v Plzni, o gotických znameních vypovídajících o historii kostela.

Fotografie »

Skřítek Podzimníček 13.10.2012

Podzimníček je milý, trochu šibalský, ale přitom pilný skřítek, který na podzim zabarvuje ovoce a listí na stromech a všem v přírodě ohlašuje, že se mají řádně připravit na velký podzimní ples.
Žije sice pohádkovým životem v Lesní říši, ale přitom mu nechybí to, co je cenným darem také pro lidi – má opravdové přátele, kteří ho mají rádi a nebojí se pro jeho záchranu dokonce riskovat.Fotografie »

Video »

Metodologie kursu Filip pro mladé


Ježíš mi dal příležitost ve správný čas a já se jí chopila.
Proč ve správný čas? Kdybych dostala tuto nabídku před rokem, odpověděla bych, že nemůžu, nejsem dostatečně připravena a našla bych mnoho dalších důvodů proč říci NE.
Před rokem mě Ježíš uzdravil z mého sebepodceňování, z pocitu, že jsem nula… Konečně jsem se dokázala na sebe podívat do zrcadla…

Fotografie »

Živý betlém a půlnoční na Prusinách 2011


I tento rok jsme se setkali v kostele svatého Jakuba Staršího na Prusinách, abychom shlédli příběh o narození Pána Ježíše. Je to poprvé, co ho připravily děti z Netunic a Střížovic, a byly užasné. V přípravě na toto vystoupení se poctivě učily své role a po nedělích se setkávaly pod vedením Gábiny, aby to všechno dobře zvládly. Před představením chvíli trvalo, než se všichni oblékli…Fotografie »