Přes celý Štědrý den přicházelo ke kostelu stále mnoho lidí s dětmi, zastavovali se před betlémskou chýší s Ježíškem, Josefem a Marií, pozorovali ovečky a kozičky nebo se dokonce projížděli na poníkovi, nahlíželi do vánočně ozdobeného kostela a někteří si odnášeli domů rozžehnuté Betlémské světlo.
Navečer přišlo mnoho rodin a přátel najednou, aby si společně vychutnali opět po roce půlnoční bohoslužbu. Účinkoval při ní velice vydařený sbor, tvořený dětmi a dospívajícími z Litic a okolí, někteří zpívali, další hráli na hudební nástroje nebo tancovali.
Po krásně provedených koledách, jež byly prokládány texty o zaslíbení Mesiáše a narození Ježíše, ukázal otec Alvaro na jesličky a přirovnal je k našemu srdci – tam, kde se zdá, že už nemůže vzejít nic nového, Bůh vkládá dar zcela nový a nečekaný. A tak se rodí naděje. Po závěrečném Narodil se Kristus Pán se nikomu ani nechtělo odcházet, sbor přidal ještě další dvě koledy a pak si návštěvníci bohoslužby a sousedé přáli při svařeném vínu krásné svátky.
(toivo)


Fotografie

Litice


Video


Fotografie

Prusiny