Historicky významný den 17. listopad byl v Plzni letos spojen také s žehnáním nových zvonů.
Nejprve se od 13.00 hodin konala v katedrále sv. Bartoloměje bohoslužba na poděkování za 25 let svobody. Mši svaté za účasti primátora a náměstků města Plzně předsedal otec biskup Mons. František Radkovský, a spolu se stovkami věřících a návštěvníků, kteří zaplnili katedrálu, svěřil další budoucnost naší země pod ochranu svaté Anežky České, jejíž prohlášení za svatou krátce předcházelo nabytí svobody.
Po skončení bohoslužby následovalo na náměstí Republiky žehnání zvonů do věže katedrály.
K nespočetnému zástupu lidí nejprve promluvili představitelé města a další osobnosti, které se o pořízení nových zvonů zasadily, a poté slavnost vyvrcholila požehnáním Bartoloměje, Hroznaty, Jana Nepomuckého, Marie (čtyř nových zvonů) a Prokopa (původního zvonu, který se do věže katedrály vrací po opravě).
Jsme vděčni, že jsme mohli být přítomni této krásné události dějin, jež Pán prozřetelně vede a dává nám je spoluutvářet, a chceme se o ni na fotografiích podělit s Vámi!
(toivo)


Fotografie