Spojeni vírou v Ježíše a nadějí, že u Něho se opět shledáme s našimi drahými zesnulými, sešli jsme se v dálniční kapli v neděli 16. listopadu se zástupci několika křesťanských církví na slavení ekumenické bohoslužby na památku obětí dopravních nehod, které předsedal otec biskup Mons. František Radkovský. Nechyběli ani přeshraniční přátelé z Waidhausu v čele s farářem Georgem Hartlem. Atmosféru důvěrného odevzdání se do Pánových rukou dokreslovala hra na akordeon a kytaru, za jejíhož doprovodu mohli účastníci opět zapsat do knihy jména svých blízkých, kteří se nevrátili ze svých cest, a zapálit svíčku na oltáři, kde stála lucernička vyzdobená dětmi.
A tak společně doufáme a očekáváme, že: „Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i naše smrtelná těla Duchem, který v nás přebývá.“ (srov. Řím 8,11).
(toivo)


Fotografie