Člověk se svou prací podílí na stvořitelském díle a Bůh, který ho stvořil z lásky ke svému obrazu, mu v ní žehná. A to je i záměrem projektu Aggeo: být ke službě lidem pro jejich prospěch a požehnání.
Aggeo přesahuje „pouhé prodávání a nakupování“, je to prostředek k tomu, aby skrze obchod a práci mohla být všem bratřím a sestrám nabídnuta kvalitní a důstojná služba, která je postavena na křesťanských hodnotách a přináší pokoj, radost a prosperitu.
Právě za tímto účelem byl také 18. listopadu otevřen obchod na náměstí T.G.M. v Dobřanech, kde Aggeo zahájilo své působení na pozvání vedení města.
Kéž se tedy nový obchod stane zdrojem požehnání pro jeho obyvatele a všem, kdo do něj budou přicházet, ať přináší mnoho užitku, i toho duchovního!
(toivo)


Fotografie