Koinonia Jan Křtitel - Oáza Plzeň

Sdružení křesťanů pro novou evangelizaci

Ježíš uzdravuje, 18.-19.3.2017

                   

advent-wreath"Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte..." (Mt 10,7-8)

Fotografie »

3. neděle postní »
Na tvé slovo... /archív/ »
Křesťané v Iráku»
Výměna stráží u hrobu sv. Alžběty
Možnost shlédnutí v originálu /italsky/


Setkání Koinonie, 25.-26.2.2017

                   

advent-wreathNa setkání Koinonie jsme v sobotu dopoledne byli motivováni k návratu k prvotní lásce (Zj 2,4): nepozastavujme se nad vlastní bídou, ale mluvme o Pánově milosrdenství a a nemějme strach se znovu ponořit do špinavé říčky Jordánu (srov. 2 Kr 5,10-14), jíž pro nás Koinonie je, protože právě v ní docházíme uzdravení...

Fotografie »
Video »


Dopis k době postní

                   

advent-wreath „Vy jste sůl země… Vy jste světlo světa…“ (srov. Mt 5,13-16)...


Vzpomínka na P. Emanuela, 6.2.2017

                   
Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval.
(2 Tm 4,7)


Dnes uplynuly 3 roky ode dne, kdy nás opustil náš milovaný bratr Emanuel. Dobrořečme Pánu za něj i za to, jak si ho použil pro nás a pro celou Koinonii. Prosme na jeho přímluvu Pána, aby nám brzy dopřál spatřit naplnění všech příslibů, o nichž jsme slyšeli.Masopustní průvod Liticemi, 4.2.2017

                   

KJK_8553V sobotu 4. února 2017 prošel Liticemi masopustní průvod a zastavil se krátce i na faře, kde maškary trošku pookřály z venkovního mrazu a nabyly síly na další putování.

Fotografie »


Setkání Bohu zasvěcených osob, 28.1.2017

                   

KJK_8553 I letos jsme mohli společně poděkovat Pánu za dar povolání k následování Ježíše cestou zasvěceného života na setkání Bohu zasvěcených osob působících v plzeňské diecézi, tentokrát za účasti biskupa Mons. Tomáše Holuba. Sešlo se nás na padesát a po mši svaté...

Fotografie »


Koinonia má nového jáhna – Mirca Gazzolu, 28. 1. 2017

                   

Svěcení proběhlo v sobotu 28. ledna 2017 při slavnostní mši svaté, kterou celebroval Mons. Gabriele Mana, biskup diecéze Biella, spolu s naším zakladatelem P. Ricardem Argaňarazem a s naším generálním pastýřem P. Alvarem Grammaticou...

Fotografie »


Setkání Ježíš uzdravuje 21.-22.1.2017 – Svědectví

                   

advent-wreath«On řekl tomu člověku s odumřelou rukou: „Vstaň a pojď doprostřed!“» (Mk 3,3) ...

Fotografie »


Tříkrálová sbírka – výsledky a využití, leden 2017

                   

KJK_8553Srdečně děkujeme všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky v našich farnostech...

V celé ČR celkem vybráno:
100 026 301 Kč

Fotografie »


Sliby v Meghnagar a Krishnagiri, Indie, 12. a 15.1.2017

                   

Ve čtvrtek 12. ledna čtyři bratři z Oázy Meghnagar (Severní Indie) složili sliby na tři roky a dvě sestry požádaly o roční zkušební začlenění do komunity. V neděli 15. ledna dopoledne dva bratři z Oázy Krishnagiri (Jižní Indie) složili sliby na tři roky...


Kurz Filip v Beskydech 6.-8.1.2017

                   

Hned o prvním lednovém víkendu se u nás v Beskydech uskutečnil Kurs Filip pro jednotlivce i rodiny s dětmi. Přes mrazivé počasí a komplikovanou trasu dorazily v podvečer tříkrálový téměř čtyři desítky nadšených...

Fotografie »


Sliby v Los Angeles, USA 7.1.2016

                   

V sobotu 7. ledna naše Oáza Los Angeles s radostí oslavila věčné sliby slovenského bratra Jančiho, první sliby sestry Itzel a žádost o roční zkušební začlenění do komunity bratra José, obou z Kalifornie...


Ohlédnutí se za Mezinárodním kongresem 2016

                   


Silvestrovské setkání mladých 30.12.-1.1.2017

                   

KJK_8553Ve dnech 30.12.2016 až 1.1.2017 proběhlo setkání mladých na Prusinách. V Liticích jsme společně poděkovali za vše, co přinesl uplynulý rok 2016, a přivítali příchod nového roku 2017. Byl to opravdu výjimečný čas...

Fotografie »


Bohoslužba na Štěpána ve Lhotě 26.12.2016

                   

advent-wreath 26. prosince 2016 jsme slavili již "tradiční" vánoční bohoslužbu v kapli sv. Anny ve Lhotě u Dobřan, a tak si připomenuli mučednickou smrt svatého Štěpána, muže plného moudrosti a Ducha, který s odvahou svědčil o Ježíši.

Fotografie»


Živý Betlém na Prusinách, ve Spáleném Poříčí a Liticích

                   

advent-wreathV sobotu 10. prosince zahájil své turné živý Betlém v prusinském kostele, v neděli 18. pokračoval v zasněženém Spáleném Poříčí a ve středu 28. navštívil litický kostel...

Fotografie z Prusin » Fotografie ze Spáleného Poříčí » Fotografie z Litic » Bloq »


“Půlnoční” v Liticích a na Prusinách 24.12.2016

                   

advent-wreath„Nebojte se, zvěstujeme vám velikou radost, která bude pro všechen lid: Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán! (Lk 2,10-11)

Toto malé bezbranné dítě vydává svědectví o Boží lásce k nám a naplňuje nás nadějí v Boží přítomnost uprostřed nás!

Video z Litic » Fotografie z Litic » Fotografie z Prusin»


Vánoční přání 2016

                   

Vanoce_2016_web


Rozsvícení vánočního stromu v Liticích 13.12.2016

                   

advent-wreathI letos jsme na svatou Lucii, 13. prosince, rozsvítili vánoční strom u kostela v Liticích. Děti nejprve pomohly andílkům Františkovi a Andělce připravit překvapení pro Ježíška. Každý dostal přímo od sv. Lucie zlatou hvězdičku, na kterou napsal své jméno a pověsil ji na stromeček v kostele. To bude mít Ježíšek radost, až uvidí stromek rozzářený takovou spoustou hvězd...

Fotografie »


Sliby v Tiberiadě, Israel, 10.12.2016

                   

V sobotu 10. prosince 2016 složili ve farnosti sv. Petra v Tiberiadě dva bratři a dvě sestry své sliby v přítomnosti apoštolského administrátora jeruzalémského patriarchátu Mons. Pierbattisty Pizzaballa...


Dopis generálního pastýře k době adventní 2016

                   
advent-wreath

Kristus vstal z mrtvých!

Milí bratři a sestry,
začíná liturgické období adventu, tedy času, který nás uvádí do postoje očekávání a přijetí Božího daru v osobě Ježíše. Advent není pouhou vzpomínkou, ale znamená skutečně zaujmout postoj otevřenosti přijmout to, co pro nás Bůh připravil...


Poutní bohoslužba v Dobřanech 11.12.2016

                   

FCO5624V neděli 11.12.2016 se konala v Dobřanském kostele svatého Mikuláše poutní bohoslužba, kterou cerebroval otec Mirek Dítě. Ve své homilii nám přiblížil patrona Dobřan, svatého Mikuláše, jehož osoba je opředena mnohými legendami. Na závěr mše svaté se dostavil svatý Mikuláš s andělem osobně...

Fotografie »


Setkání Koinonie 3.-4.12.2016

                   

advent-wreath«S DŮVĚROU POZVEDNĚME SVÉ RUCE K PÁNU A OTEVŘME SVOU NÁRUČ BRATŘÍM!» ...

Fotografie »
Svědectví »


Adventní dílničky v Dobřanech 27.11.2016

                   

advent-wreathPrvní adventní neděle se u nás v Dobřanech odehrála ve znamení kreativity a linoucí se vůně jehličí.
Sešli jsme se na společném obědě, po němž jsme započali s tvořením: každý z nás si mohl, podle své vlastní potřeby a fantazie, vyrobit adventní věnec, svícen apod...

Fotografie »


Ekumenická bohoslužba v dálniční kapli 20.11.2016

                   

titulek

V neděli 20. 11. 2016  jsme se již tradičně sešli u dálniční kaple nedaleko Šlovic, abychom si připomenuli naše drahé zesnulé, kteří nedojeli do svých cílů. Tato ekumenická vzpomínková akce se konala u příležitosti Světového dne obětí dopravních nehod v kapli Smíření již po desáté a sjednotila k modlitbě křesťany různých vyznání...

Fotografie »