Koinonia Jan Křtitel - Oáza Plzeň

Sdružení křesťanů pro novou evangelizaci

Formační program duchovního charakteru 21.5.2016

                   
titulV sobotu 21. května proběhlo poslední setkání z cyklu duchovní formace ve světle školy svatého Františka Saleského. Setkání se konalo ve školicím středisku Koinonie Jan Křtitel v Plzni-Liticích.Fotografie »

2. neděle velikonoční »
Na tvé slovo... /archív/ »
Křesťané v Iráku»
Výměna stráží u hrobu sv. Alžběty
Možnost shlédnutí v originálu /italsky/


Letnice 2016

                   

”Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě." (Sk 2,1)

Fotografie »


Setkání Koinonie 23.-24. dubna 2016

                   
tit ”Hle - Boží stan mezi lidmi! Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho lidem, a on - Bůh s nimi - bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu s očí: nebude už smrti ani zármutku, nářku ani bolesti už nebude, protože starý svět pominul."

(Zj 21,3-4)


Fotografie »


Reqviem ex Dis od Jana Václava Flašky 17. 4. 2016

                   
_FCO9370

Kolegium a Consortium ve spolupráci s Magistrátem města Plzeň a Plzeňským krajem zrealizovalo v kostele v Plzni-Liticích „předpremiéru" Reqviem ex Dis, nově objeveného díla klatovského barokního skladatele Jana Václava Flašky (1708–1783).

Fotografie »


Setkání pro mladé 8. – 10. dubna 2016

                   
_FCO8963 „Nestačí, abys byl mým služebníkem;
dal jsem tě za světlo pronárodům,
abys byl spása má do končin země.“

(srov. Iz 49,6)

Účast na setkání pro mladé byla pro mě tentokrát strašně nejistá...

Fotografie »


Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 26.3.2016

                   

BIP_0224To je noc, která dnes na celém světě vzdaluje věřící v Krista od nepravostí světa a od tmy hříchu, vrací k milosti, sdružuje ve svaté společenství.
To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu.

Exultet

Fotografie »