Koinonia Jan Křtitel - Oáza Plzeň

Sdružení křesťanů pro novou evangelizaci

Svatováclavská pouť v Dnešicích 25.9.2016

                   

titulekKostel ve Dnešicích je zasvěcen zemskému patronovi svatému Václavu. V neděli 25. září jsme tam za naším národním světcem přišli na poutní slavnost.


Fotografie »

25. neděle v mezidobí »
Na tvé slovo... /archív/ »
Křesťané v Iráku»
Výměna stráží u hrobu sv. Alžběty
Možnost shlédnutí v originálu /italsky/


Žehnání kaple v Trhomném 24.9.2016

                   

titulekV sobotu 24. září 2016 jsme byli přizváni k požehnání kaple Nejsvětější Trojice v obci Trhomné, na jejíž opravě se podílelo mnoho dobrovolníků, kteří obětovali svůj volný čas pro toto bohumilé dílo.


Fotografie »
PDF »


Pouť v Soběkurech 18.9.2016

                   

titulekV neděli 18. září 2016 jsme slavili poutní mši svatou v kapli Povýšení svatého Kříže v Soběkurech. Při této bohoslužbě jsme si připomenuli legendární událost, při které křesťané znovu získali svatý Kříž, na němž byl ukřižován Ježíš. O znovunalezení tohoto podivuhodného nástroje spásy se zasloužila císařovna Helena při své pouti do Svaté země již ve 4. století.


Fotografie »


Diecézní pouť v Teplé 3.9.2016

                   

titulek V sobotu 3.9.2016 se konala v klášteře Teplá diecézní pouť, tentokrát věnovaná tématu "MILOSRDENSTVÍ". Bohatý program (Alvaro se podílel na části pro mládež) vyvrcholil mší svatou, kterou sloužil plzeňský biskup Tomáš Holub společně s emeritním biskupem Františkem Radkovským.

Fotografie »


Mezinárodní kongres Koinonie Jan Křtitel 25.-27.8.2016

                   
2016_kongres

Při příležitosti 80. narozenin našeho zakladatele, otce Ricarda Argaňaraze, proběhl v Praze ve dnech 25. – 27. 8. 2016 mezinárodní kongres, jehož se zúčastnilo přes 2400 bratří a sester z 26 zemí světa, kde Koinonia aktuálně působí. Tímto shromážděním komunity jsme chtěli vyjádřit svou vděčnost za odvahu, kterou měl otec Ricardo pro započetí nové zkušenosti víry, a za to, že byl vždy po našem boku jako inspirace. Na jeho “ano” Pánu jsme postavili to, čím se do dnešního dne Koinonia Jan Křtitel stala.


Diecézní exercicie 8.-13.8.2016

                   


Fotografie »
Svědectví »