Moderní doba klade rodinám mnohé překážky. „Musíš být nad tím“ – je nám často doporučováno. „Být nad tím“ znamená spojit se s Tím, kdo je nade vším, prohloubit svůj vztah s Ježíšem. Vidět svůj život jakoby z věže kostela, z ptačí perspektivy. Nedá se říci, že by tyto rodiny nepotřebovaly nějaký vzor. Tím je bezesporu Svatá rodina, v jejímž středu je Ježíš, kolem kterého se vše točí a od něhož se můžeme hodně naučit v našem křesťanském životě. K tomu nám může pomoci tato sedmidenní modlitba. (Z předmluvy Mons. Josefa Žáka)

Kniha je k dostání:
– Koinonia Jan Křtitel
– Kosmas
– Karmelitánské nakladatelství