Drazí přátelé, rozhodli jsme se založit transparentní účet na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, kteří byli přijati v oázách Nowy Radzic, Vyšný Klátov a také na Prusinách. Vaše dary budeme přerozdělovat na základě aktuálních potřeb komunit a též podle příspěvků, které subjektům poskytne stát.
Zbylé peníze předáme Charitě.

Transparentní účet: 304642416/0300
Do poznámky prosím uveďte: Dar pomoc Ukrajině

Děkujeme za Vaši štědrost a za Vaše modlitby.


Reportáž slovenské RTVS24 v ukrajinštině o pomoci našich bratří a sester z Koinonie Ján Krstiteľ ve Vyšném Klátove: