Text této knihy zazněl nejprve při duchovních cvičeních pro plzeňskou diecézi v létě 2014. Poprvé byla kniha publikována před pěti lety, nyní na základě poptávky vychází její druhé, zrevidované vydání u příležitosti 25. výročí Alvarova kněžského svěcení.
K vyznání Ježíše jako svého Pána čtenáře provází postava apoštola Petra. Životní zkušenost galilejského rybáře může být zkušeností každého z nás. Díky živému vylíčení jeho osobité povahy a s vědomím i své vlastní křehkosti se lze s ním snadno ztotožnit.
Za každým tematickým blokem jsou vloženy otázky k rozjímání, poskytující praktické podněty ve skutečné škole duchovního života. 
K předmluvě k prvnímu vydání bývalého generálního vikáře Mons. Josefa Žáka se tentokrát průvodním slovem připojil novodvorský opat bratr M. Samuel Lauras OCSO.
Kniha je k dostání:
Kosmas