Velikonoce 2009
Květná neděle (5. dubna 2009)
4. dubna v 17.00 h mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla v Liticích
v 9.00 mše svatá v Chlumčanech, začátek před kaplí žehnáním olivových ratolestí
v 10.30 žehnání olivových ratolestí, následuje průvod po Liticích, eucharistie bude pokračovat v sále

Zelený čtvrtek (9. dubna 2009)
od 19.00 obřady v sále Koinonie Jan Křtitel v Liticích

Velký pátek (10. dubna 2009)
od 19.00 křížová cesta od kostela sv. Petra a Pavla po Liticích, poté budou pokračovat obřady v kostele

Bílá sobota (11. dubna 2009)
od 20.00 velikonoční vigílie v sále Koinonie Jan Křtitel v Liticích

Boží hod velikonoční (12. dubna 2009)
v 10.30 mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla v Liticích
v 10.30 mše svatá v kostele sv. Jakuba na Prusinách

Velikonoční přání

Velikonoce 2009