Květná neděle 2009
Květná neděle proběhla v naší komunitě opět ve znamení oslavy Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma. Obřady začaly v kostele žehnáním olivových ratolestí, načež jsme se vydali průvodem po Liticích. Hlavní část eucharistické bohoslužby, soustředěná kolem četby pašijí, poté proběhla v sále. Vítejme Ježíše, který přichází, aby nás svým křížem a vzkříšením zachránil !!!