Setkání mladých 20. – 22. března 2009

Březnové setkání mladých, zaměřené na podporu života především v jeho nejranější fázi, zahájil už v pátek večer krátkým slovem Francesco. Mluvil o tom, že je nutné, aby víra a rozum kráčely spolu, protože zaměříme-li náš pohled pouze na rozum, vede to k přílišné vědeckosti, naopak orientace pouze na víru nás přivádí k fanatizmu. Již v této promluvě i v následném videu (můžete shlédnout zde) zazněla výzva k podpoře života. Poté jsme shlédli film „Kdopak to mluví“, ve kterém bylo vtipně zachyceno, co si asi tak myslí dítě, když jeho slova ještě nejsou slyšet.

V sobotu ráno jsme si s Davidem zopakovali páteční slovo a ihned po úvodních chválách a modlitbách jsme začali procházet biblické pasáže, které vypovídají právě o životě. Pracovali jsme v šesti skupinkách, přičemž každá měla úryvek, který v Bibli našla, znázornit graficky na papír formátu A1. Všechny výtvory byly povedené a pěkným způsobem jsme si tak připomněli některé pasáže ze Starého i Nového zákona (např. J 6,47; J 3,16; Gn 2,7; L 1,35; Gn 2,23a).

Ještě v sobotu dopoledne se slova ujala Virginia De Nardi, interní sestra komunity z Itálie, která se při svém studiu zaměřila na téma potrat a sepsala práci POTRAT A ZDRAVÍ ŽENY: Existuje post-abortivní syndrom? Názory a konfrontace. Velice jí oslovilo motto tohoto setkání (Chraň život, a Život ochrání Tebe), a tak jej zpočátku trochu rozvedla. Všichni jsme povoláni k životu, Bible mluví i o našem životě – o tobě i o mně. Virginia se zaměřila na téma potrat ze dvou důvodů – jednak proto, že měla přenesenou zkušenost od bratří pastýřů, kteří se často setkávají s případy potratu a následnými problémy, a jednak proto, že člověk mnohokrát naraží na dva naprosto odlišné vědecké názory, co se týče prosazování či naopak popírání tzv. po-potratového syndromu. Proto je třeba, abychom vycházeli nejenom z rozumu (vědeckého přístupu), ale také z Božího slova, které je pro nás pevným bodem. Fakt, že život je velice cenný v Božích očích, jsme si ověřili na několika místech v Bibli (např. Jr 1,5: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka.“ nebo Mdr 11,26b: Panovníku, který miluješ život“ nebo Iz 43,1b-4: „…povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj…“). Bůh je původcem a milovníkem života, který nás znal už předtím, než jsme byli počati a byl při nás po celou dobu už od početí. Další silná myšlenka, která zazněla, byla, že život je spjatý s požehnáním (viz např. Gn 26,12-13). Bůh chce, abychom pracovali s ním, vyžaduje naši spolupráci – záleží tedy na nás, jak s darem života budeme zacházet.

Potrat není záležitostí pouze této doby, existoval vždy, i když v různých podobách. Problémem dnešní doby však je spojování práva na potrat se sebeurčením a osvobozením ženy. Dokonce se můžeme setkat i s názorem, že žena, která přistoupí na umělý potrat, tak dává vyzrát své osobnosti (čistý egoizmus – pro vlastní dobro je žena ochotna zabít své dítě). Názory zastánců a odpůrců potratu jsme si načrtli na tabuli.

Pro potrat Pro život
  • Po potratu pocit úlevy (odstraněn problém)
  • Vzrůst sebeúcty
  • Pro právo sebeurčení ženy
  • Způsob léčení (terapie)
  • Vyzrání ženy
  • Po potratu úzkost, noční můry, náhlé vzpomínky
  • Pocit viny, sklon k depresím
  • Strach z dalšího početí
  • Odcizení od partnera
  • Potřeba pomoci z traumatu

Potrat může mít samozřejmě také fyzické následky – například krvácení, nemožnost dalšího otěhotnění, zvýšení možnosti samovolného potratu při dalším otěhotnění.

Ještě těsně před obědem jsme shlédli film „Němý výkřik“, kde byl popsán průběh potratu. I když to byl již starší film s ne příliš kvalitními záběry z ultrazvuku, zanechalo to v nás silné dojmy. Přečetli jsme si též jeden úryvek z encykliky papeže Jana Pavla II. Evangelium Vitae.

Po obědě a krátkém úvodu vystoupila se svým svědectvím Mirka Ladmanová, které při těhotenství byla zjištěna leukopénie a byl na ni ze strany lékařů vyvíjen velký tlak, aby šla na potrat. Lékaři jí řekli, že dítě bude mít na 100% Downův syndrom. Protože i přesto s potratem nesouhlasila, musela opakovaně podepsat tzv. revers. Díky Bohu se ale nakonec narodil naprosto zdravý chlapeček, Honzík. Mirka měla odvahu postavit se na stranu života, a tak byla požehnána.

V další části vystoupila Virginia se zamyšlením, co si asi tak říká dítě v matčině lůně. Promítli jsme si také fotografie malého Samuela, který musel být operován ještě v děloze své matky (jako 23 týdenní plod), a který po operaci chytil svojí ručičkou chirurga za prst (prezentace v pdf; anglické stránky viz zde). Na tomto příkladu můžeme skutečně vidět, že mezi dítětem ve stádiu plodu a po narození skutečně není žádný dramatický rozdíl. V podvečer ještě Virginia odpovídala na naše otázky, které se týkaly různých situací, kdy matka může chtít dítě potratit. Jaký důvod však může ospravedlnit zničení života?

Večer jsme si pod vedením Jany připravili malé taneční vystoupení a už jsme se všichni těšili na koncert skupiny Touch of Gospel, který začal ve 20.00 hodin. Koncert se všem moc líbil, většina mladých se aktivně zapojila přímo pod pódiem a opravdu jsme se skupinou intenzivně souzněli.

V neděli při mši bylo několik svědectví účastníků setkání mladých, na nichž bylo poznat, že téma je skutečně stále aktuální a přineslo užitek nám všem. Poté měl promluvu P. Francesco, který zdůraznil, že Bůh miluje život a miluje svět. Božím cílem není odsouzení, ale spása – stačí jen přijmout osobu Ježíše a Boží způsob spásy. Budeme-li se stavět do světla (odevzdávat naše břemena Bohu), a nebudeme-li se bát odsouzení, dojdeme spásy. Na úplný závěr jsme všem předvedli tanec, který nás naučila Jana.

Další setkání mladých bude 8. – 10. května 2009, tentokrát na téma „politika“. Hlavní slovo bude mít generální pastýř Koinonie Jan Křtitel, P. Alvaro Grammatica.

AHoJ příště!
Vašek

Koncert:

Štítky: