Týden farních her

Úterý

KREATIVNÍ DEN s líčením a zkouškami kostýmu

Středa

HASIČSKÝ DEN se skluzavkou zdarma

Čtvrtek

KLOUZACÍ DEN s hudbou

Pátek

KULTURNÍ DEN s vernisáží unikátní Listovací výstavy středověkými rukopisy
Litice slaví v letošním roce výročí 800 let od první zmínky, která písemně zachycuje existenci obce. Dlouhých osm století dějin je stejně dlouhou historií křesťanství v tomto místě – a právě u této příležitosti se v den slavnosti patronů litického kostela svatých apoštolů Petra a Pavla konala vernisáž výstavy vzácných knih, zachycujících křesťanské poselství nejen v době středověku.
Listovací výstava středověkými rukopisy nabízí seznámení se třemi desítkami Biblí, evangeliářů, žaltářů a modlitebních knih pocházejících z období od 6. do 16. století, jako je např. byzantský purpurový evangeliář ve zlatě a stříbře Codex purpureus Rossanensis, nádherně a bohatě zdobená Bible Václava IV., Obrazová Bible z Vorau s ilustracemi goticky oděných postav, Utrechtský žaltář s miniaturami karolínské školy, Eusebiova Harmonie evangelií vytvořená Reichenauskou školou, modlitební kniha Hodinky Farnese považované za nejvýznamnější rukopis italského renesančního a manýristického umění a mnoho dalších skvostů…

Exponáty, jejichž originály jsou uloženy v národních knihovnách a muzeích po celém světě a veřejnosti jsou z velké většiny nepřístupné, si lze nejen prohlédnout zblízka, ale dokonce je možno jimi vůbec poprvé v historii zalistovat (díky laskavému zapůjčení jejich věrných kopií firmou vyhotovující faksimile). Rozsah předmětu zaslouženého obdivu tedy mnohonásobně převyšuje počet třiceti vystavených děl.

Výstava je zaměřena zvláště na umělecké ztvárnění Písma, avšak při vernisáži nechybělo ani duchovní slovo, které pronesl P. Alvaro Grammatica, jenž věnoval pozornost samotnému obsahu biblického textu, a zdůraznil, že Boží slovo je slovem pro každého z nás, je to jiné slovo než všechna ostatní a může zcela proměnit náš každodenní život.
V první den výstavy shlédlo rukopisy asi stovka návštěvníků.
Všechny knihy a jeden svitek stojí opravdu za prohlédnutí, srdečně vás zveme k návštěvě.

Sobota

ZÁBAVNÝ DEN s ochutnávkou italských vín zdarma

Neděle

LITICKÁ POUŤ se mší sv. v 10.00 hodin a následným občerstvením – párky zdarma