V tomto roce nám „přálo“ počasí, teploty stále kolem 5°C, bezvětří. Pro nás koledníky dobré, ale přeci jen ta atmosféra zimy nakonec chybí…
Vždy je nádherné a povzbuzující, když lidé, kteří otevřou dveře a za nimi znenadání uvidí Tři krále, se usmějí a vyjádří radost z jejich příchodu. Ti zazpívají písničku a některé děti ji přitom pro dotvoření příjemné atmosféry doprovodí flétnou či kytarou. Lidé vloží do pokladničky příspěvek na charitu a k potěšení dětí přidají sladkost na doplnění energie pro pokračování v cestě.

Odkud se vlastně vzali Tři králové?
„Tři králové“ je lidové označení pro mudrce z Východu, kteří podle Matoušova evangelia navštívili Ježíše v Betlémě krátce po jeho narození, poklonili se mu a přinesli dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Svátek Tří králů neboli slavnost Zjevení Páně (6. ledna) upomíná na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému lidu, ale všem; dává se rozpoznat jako král všech národů, které zastupují mudrcové zdaleka.
O tomto svátku je zvykem psát svěcenou křídou na dveře domů zkratku K † M † B † jako formuli požehnání. Zkratka se často vykládá jako iniciály tří králů, původní text však zní „Christus mansionem benedicat“, což znamená „Kristus ať žehná tomuto obydlí“ (po celý rok – proto se připisuje též letopočet).

Ze srdce děkujeme všem dárcům za jejich štědrost a přijetí, a všem přejeme, aby byl jejich dům naplněn požehnáním a Boží přítomností!
PA


Fotografie