„Můžeme se setkat s Pánem, radujeme se, jsme veselí, ale pak to tím třeba končí… S Ježíšem se totiž nestačí jenom setkat – v určitém okamžiku je třeba se rozhodnout ho následovat! A to není otázka věku, každý jde za Ježíšem tak, jak může. Jedná se však o to, zda ho chceš následovat, nebo ne. To musí vzejít z tvého srdce. Budoucnost nezávisí na počtu tvých setkání, ale na tvých rozhodnutích. Otázka nezní, s kým ses setkal, ale koho chceš následovat. Právě o to jde – za kým chceš jít? Na tom závisí život, nebo smrt. Můžeš se setkat s kdovíkým, ale to tě nezmění. Změnit tě může pouze tvé rozhodnutí. Můžeš klidně říkat: přijď, Pane, přijď, přijď… Pak ale nastane chvíle, kdy je na tobě, zda ho chceš následovat. Jak se rozhodneš? Koho si vybereš, aby tě vedl?“

Tábor pro mladé 2008

Těmito slovy se dá shrnout náš letošní tábor pro mladé. Už od začátku se každý účastník vydal na cestu rozhodnutí s dalšími sedmi mladými z evangelia. Všichni se s nimi mohli ztotožnit a rozpoznat se v životních situacích podobných těm našim. Všech sedm mladých, o nichž se v evangeliích píše, se setkalo s Ježíšem v různých okamžicích svého života a každý z nich se nějak rozhodl. Podle toho, jak se rozhodli, pak jejich život pokračoval dál.

Rozhodneš-li se následovat Pána, tak se s ním nejenom setkáš, ale uvidiš i podivuhodné věci, které koná.

Tábor pro mladé „Sedm mladých z evangelia“ 2008