Pohádkový les
Pohádkový les 2008

V neděli 24.8.2008 uspořádala naše komunita v prostoru litického parku program pro děti s názvem Pohádkový les. Na čtyřicet převážně místních dětí hledalo princeznu Jasmínu, aby ji vysvobodily ze zakletí zlého čaroděje Karpuse, přičemž jim v jejich hledání pomáhaly různé pohádkové postavy. Po splnění různých dílčích úkolů čekalo děti závěrečné překvapení a program byl poté zakončen občerstvením v areálu farní zahrady.

Pohádkový les