Děti
„Člověk nesmí klesat na mysli.“ (1Sam 17,32)

Tato slova, která řekl David králi Saulovi, když se třásl před Goliášem, se stala heslem pro náš tábor ve dnech 4.-8.8.2008 v Litické oáze a po celý ten čas zaznívala z úst všech přítomných dětí. Každé z nich na těchto několik společně prožitých dní plných napětí, dobrodružství, her a zábavy se starými i novými kamarády, se stalo Davidem.

Tábor David 2008

Děti od počátku do konce procházely hlavními okamžiky Davidova života – pomazáním na krále, hudbou a chválou, překonáváním překážek. Dovídaly se, že Bůh chrání a volá každého z nich, protože je miluje. Stěžejní byl okamžik, kdy stanuly tváří v tvář obrovitému Goliáši představujícímu zlo, se kterým bojujeme každý den, a učily se, že vítězství není v našich silách, nýbrž v důvěře v Hospodina. Naučily se, že chvála Hospodina naplňuje pokojem. Hlavní myšlenku setkání vyjadřovala slova písně, kterou jsme každý den zpívali: “Jako David Jišajův s Bohem vždycky vyhraju, každé ráno, každý den chválím Pána svým zpěvem. Vítězství je v Ježíši, kdo má uši, ať slyší.”

Fotogalerie »
Dětský tábor 2008