BKŠV roce 1999 jsem se dožila důchodového věku. Myšlenka, že se budu nudit, mě nikdy nepřepadla, ani v tu dobu ne! Otevíral se první ročník Biblické korespondenční školy a já jsem se ve svých 55 letech pouštěla do studia.
„Boží slovo – Kniha knih – Bible“: ten úžasný dar živého Slova jsem při úkolech začala otevírat a brát pokrm pro duši, tělo a vůbec do celého svého života to, co bylo pro mě v daných situacích potřebné: řešení, náplň, Boží požehnání, radost, světlo, spásu, kterou je Ježíš, a to největší – dar Boží lásky a trpělivosti, kterou Pán se mnou má.
Po třech letech studia BKŠ lze pokračovat studiem teologie (Teologická korespondenční škola). S pomocí Boží jdu dál a dostává se mi obohacení a naplnění života s Pánem. Díky za tyto dary a za všechny, kdo nám tuto školu připravili…

Ježíš je láska,
cíl je spása,
nemít BKŠ a TKŠ,
nikdy bych to nezažila.
Jak silné, krásné a věrné,
Slovo Boží stále je,
kdo jej hledá – nalézá.
Pán jej naplňuje, duši občerstvuje,
radostí a dary Ducha svatého,
hojně obdaruje…
Dobré je v knihovně Bibli míti,
ještě lepší je – do rukou ji vzíti,
do Slova Božího se začísti,
a Ducha svatého o dary prositi.
Slovem Božím se posilniti,
k radostné naději jíti,
modlit se s Biblí, v tom je uzdravení.
Ježíšových slov naplnění.

Jana B.

Bibli jsem už sice sama několikrát četla, ale nějak jsem se nemohla dostat dál. Naplňovalo se na mě Pánovo slovo z Matoušova evangelia: „Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte“ (Mt 13,14). BKŠ mi však otevřela uši a oči. Hned v první etapě jsem našla nový, radostný přístup k evangeliím, a to je jenom začátek objevování Písma!
BKŠ umožnila mně a mému manželovi společné studium Bible i při práci, navíc každému v jeho rodném jazyce, mně v češtině, jemu v italštině!

Na další dva roky Biblické korespondenční školy se těší
Helena a Antonio S.

Je neuvěřitelné, kolik nového se člověk, pokládající se za křesťana, může dozvědět studiem BKŠ. Pro mě to bylo obrovské obohacení víry, zkušenost, že Bible je opravdu Kniha knih a vše, co potřebuji pro život, v ní můžu najít. Texty dříve nepochopitelné, nebo jen těžko srozumitelné, dostaly úplně jiný rozměr a význam. Uvědomila jsem si také, že člověk se vlastně vůbec nemění uprostřed měnících se společenských a politických systémů a etických norem. Bůh neustále zve každého z nás svým zjeveným Slovem k přátelství. Lidé už po staletí buď spolupracují, nebo odmítají. Všechno tu už bylo: vládcové mající pocit, že vládnou všem a celému světu, služebníci chrámu, kteří se přizpůsobují státní moci a volí blahobyt a pohodlí, stateční proroci kážící vhod i nevhod a lid klanící se různým modlám. Války, emigrace, návraty. A nad tím vším věčný Bůh a Pán dějin, jenž ve své nekonečné věrnosti znovu a znovu člověka volá a nabízí mu spásu v Ježíši Kristu! V Písmu mnohokrát opakovaná slova: „neboj se“ a „radujte se“ nejsou řečena do větru. Studium BKŠ se pro mě stalo úžasným dobrodružstvím objevování Božího slova. Nejen pro vědění, ale pro denně žitý život, kde není místo pro zoufalství, ale pro nekonečnou naději.

Růžena

Moc bych Vám všem chtěla poděkovat za krásné dva dny kurzu BKŠ, studium mi hodně dalo, i když musím přiznat, že jsem mu nevěnovala tolik, kolik by si zasloužilo :o)… pak jsem všechno ale dohnala na poslední chvíli. Společně prožité dny před zkouškami se staly pro mé chápání Bible jakýmsi „klíčem“ k lepšímu porozumění slovům a skutkům, životu a především zmrtvýchvstání Ježíše Krista, věrného přítele a mého Spasitele. Na spoustu věcí mě dříve nenapadlo pohlížet jinak, další jsem nevěděla vůbec… takže s chutí do druhé etapy :o). Doporučuji všem! Stojí to vážně za to, protože ke všem těm novým vědomostem se navíc prohloubila krásná přátelství a navázala další!!!

Míša P.

Studium Bible mi dalo velké poznání, důvěrný vztah k této knize a přivedlo mě k hlubšímu setkání s Ježíšem. Obohacuje a naplňuje můj život a je zdrojem naděje do budoucnosti.

Vojta Musil

Když jsem v 35 letech složila svou druhou maturitu, myslela jsem si, že tím pro mě studování skončilo a že mne už k žádným zkouškám nikdo nedostane. Několik let poté jsem se ale dozvěděla o Biblické korespondenční škole a najednou mi bylo jasné, že to je to, co mi ještě chybí a co potřebuji. A tak jsem se stala znovu studentkou. Hned na začátku studia mne upoutala slova: „Nebe i země pominou, ale má slova nikdy nepominou“ (L 21,33). Chtěla jsem tato Slova poznávat. Záhy jsem zjistila, že mne učení skutečně baví a že při psaní úkolů prožívám krásné chvíle. Naučila jsem se chápat význam jednotlivých částí Bible i vztah mezi nimi, zvláště mezi Starým a Novým zákonem. Bůh ke mne skrze Bibli promlouval. Během studia jsem postupně dostávala odpovědi na nezodpovězené otázky ve svém životě, ve své minulosti. Bible se stala nejdůležitější knihou v mém životě. I v mém praktickém životě se BKŠ ukázala jako škola na vysoké úrovni. Ve farní biblické olympiádě v našem městě jsem měla možnost ještě během studia poměřit své vědomosti s ostatními. V týmu s další absolventkou BKŠ jsem se umístila na 2. místě, těsně za týmem, kde byl čerstvý absolvent pětileté teologické fakulty. A já tak musela odpovědět ještě na jeden dotaz, totiž kde jsem získala takové vědomosti.

Když ke mně přicházejí lidé a ptají se na to či ono z Písma, umím už na leccos zareagovat nebo alespoň vím, kde odpověď nalézt. BKŠ významně změnila můj život.

Lída

Volám sa Daniela, mám 30 rokov a pochádzam z Východného Slovenska, z mesta Prešov. Živého Ježiša som stretla pred 2,5 rokom. Rok a pol po mojom obrátení som navštevovala Dom modlitby a rôzne akcie Koinónie Ján Krstiteľ. Minulého roku, t.j. v októbri 2006, ma Boh pritiahol bližšie a stala som sa jej členkou. S Božím Slovom som sa modlila, ale veľmi som túžila pochopiť a porozumieť Ježišovi, čo mi to chce tým Slovom vlastne povedať. Na základe veľmi dobrých skúseností mojej dobrej kamarátky a tiež vlastnej túžby som sa nakoniec prihlásila na štúdium BKŠ v Plzni. Mohla som študovať aj doma v Prešove, ale veľmi som túžila spoznať bratov a sestry aj inde. Hovorila som si, veď všade, kde je moje spoločenstvo, som doma. Plány boli také, že aspoň na pár dní vypadnem a skúšky v Plzni spojím s takým malým výletom. Mala som síce dosť obavy, ako to zvládnem, či sa to budem vedieť naučiť, ako dopadnú skúšky a pod. Predstavila som si totiž časy, keď som chodila do školy a ako nás niektorí profesori deptali a trápili. Možno práve kvôli tomu som rok čakala, kým som sa konečne, tiež po veľkom povzbudení od mojej kamarátky Zuzky, na túto školu vôbec prihlásila. Keď mi začali prichádzať každý mesiac lekcie, môj prvý dojem bol, že to zmáknem, veď 1 lekciu za 1 mesiac sa určite naučím pomaly naspamäť. Lenže opak bol pravdou. Prechádzali dni a ja som sa zmohla len na prečítanie lekcie, aby som mohla aspoň vypracovať zadané úlohy a poslať ich v riadnom čase. Je pravdou, že som vždy pred čítaním a pracovaním s lekciou volala Ducha Svätého, aby mi pomáhal, pretože som tomu, čo robím, chcela veľmi aj porozumieť. Jedno viem, že mi nešlo len o to, mať úlohy správne kvôli bodom, ale kvôli tomu, že som to dobre pochopila a tomu dobre porozumela. Blížil sa jún – čas skúšok. Začala som odkladať nie nevyhnutné veci a zábavu a učila som sa. Vôbec to nebolo také ľahké, ako som sa nazdávala. Učilo sa mi veľmi ťažko, mala som pocit, že sa učím naspamäť, mechanicky a keď som sa konečne lekciu naučila a na druhý deň som sa k nej vrátila, nič som si nepamätala. Počas celej prípravy na skúšky som veľmi prosila Ježiša, aby mi dal tomu porozumieť, veď nemôžem byť azda až taká stará, že si nič nemôžem zapamätať a veľmi ma štvalo, že tomu nerozumiem, ako by som chcela a ako som si to predstavovala. No i tak to nebolo ono. Horko-ťažko som sa to všetko nejako naučila, no v srdci som stále túžila všetkému tomu porozumieť. Prišiel čas skúšok a spolu s dvoma kamarátkami sme vycestovali do Plzne. Keďže času bolo málo, ráno pred príchodom do Prahy som sa v autobuse začala modliť osobnú modlitbu. Čítala som Božie Slovo, Lukášovo evanjelium, a tam stálo: „Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24,45). Hovorila som si: „Chvála ti Ježiš, že mi dnes dávaš tvojmu Slovu porozumieť“. Deň pred skúškami sme si s kamarátkami začali postupne veci opakovať a naozaj sa mi začali veci vybavovať a postupne ukladať do mojej hlavy a krásne mi to začalo všetko zapadať. Tým, že som tie lekcie s kamarátkami prebrala, oni sa učili a utvrdzovali vo veciach a mne to veľmi pomohlo získať poriadok a pochopiť mnohé veci z celého prvého ročníka. Veľmi ma to povzbudilo, ďakovala som za to Ježišovi. Skúšky prebehli úžasne. Tam som pochopila, že v prvom rade Alvarovi a všetkým ostatným ide o to, aby sme mali osobnú skúsenosť s Ježišom a veciam chápali. Veľmi mi pomohol Alvarov výklad a zhrnutie počas celého jedného dňa pred samotnými skúškami. Zažila som úžasné prijatie od bratov a sestier v tejto Oáze. Cítila som sa skutočne ako doma a keď som odchádzala, normálne mi bolo smutno, čo bola pre mňa opäť nová skúsenosť, keďže som v minulosti zažila dosť veľa neprijatia a odmietnutia. Ďakujem Bohu za Biblickú školu, čím sa môj vzťah k Nemu oveľa viac prehĺbil a mnohé veci, aj zo školy, uzdravili. Už teraz sa teším na druhý ročník a preto ťa dnes volám, ktorý o štúdiu na Biblickej korešpondenčnej škole uvažuješ a túžiš po osobnom a dôvernejšom vzťahu s Ježišom, nečakaj a choď do toho, nebudeš sklamaný, práve naopak, nájdeš, čo hľadáš.

Daniela

Skrze tříleté studium BKŠ jsem zakoušela pocit podobný objevování Ameriky – setkávání se s dobrodružstvím, úžas nad krásou Božího slova, radost z poznávání a současně vděčné přijetí, laskavost a přátelství zkoušejících. Snad poprvé v životě mě učení bavilo! Připadala jsem si jako učedníci z Emauz: “Což nám srdce nehořela, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?” (L 24,32). Díky Biblické korespondenční škole se v naší rodině změnila spousta věcí – s Božím slovem přišlo do našeho života světlo, svoboda a radost, v níž můžeme každý den zakoušet to, že se “Slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi” (srov. J 1,14). Proto ze srdce děkuji za tento oheň, který jste ve mně zažehli – hoří dál i skrze pokračování ve studiu Teologické korespondenční školy!

Marie (lékařka)

Díky BKŠ jsem změnil svůj postoj k Bibli, jejímu výkladu i lidem samotným. Od strohého konstatování “Bible – tak to bylo”, stojícího na počátku mého studia, se můj postoj změnil na tvrzení “Bible – život s Bohem”. Díky tomuto poznání a osobní zkušenosti s Bohem teď Kristus ke mně promlouvá mnohem konkrétněji, a to nejen při četbě Písma, ale i při pohledu na svět jako takový.

Jakub (student)

BKŠ otevírá brány bohatství Božího slova. Patřím do generace, která Nový zákon poznávala spíše z nedělních perikop a Starý zákon z biblické dějepravy ve školních hodinách náboženství. Jako středoškolák jsem četl Colův překlad Nového zákona s komentářem, přesto mi však zůstalo mnoho nezodpovězených otázek. Úkoly vyplývající z lekcí BKŠ mě vedly k soustavné práci, která přinesla do nynější četby Písma tolik potřebnou orientaci v inspirovaných knihách. Proto Deo Gratias.

S. B. (lékař)

Jsem Pánu vděčná, že mě přivedl ke studiu BKŠ. I když se mi někdy zdálo, že je pro mě příliš těžké a nezvládnu ho, uvědomovala jsem si, že každý věřící má povinnost více se snažit porozumět Božímu slovu. Při plnění úkolů se mé srdce postupně otevíralo pro stále živé slovo Písma svatého. Můj manžel Pánu nebyl tak blízko, ale když jsme Boží slovo začali denně číst, vždy mu pozorně naslouchal a rozjímal nad ním. Jsem šťastná, že jsem BKŠ dokončila a mohla přitom svému muži předávat to, čím mi Pán prostřednictvím studia žehnal. Je to pro mě velký dar a jsem za něj Bohu velmi vděčná.

J. R. (důchodkyně)

Studium BKŠ pro mě mělo velký význam. Během tří let BKŠ jsem odchovala dvě děti a mohla jsem tak v domácím prostředí poznat a pochopit, proč všechna evangelia svědčí o jednom Ježíši, a přesto je každé trochu jiné. Také jsem si uvědomila, proč je v knihách Starého zákona kladen tak velký důraz na důvěru v Boží pomoc pro ty, kteří ji opravdu hledají. Už teď se těším na
TKŠ.

Pavla (na mateřské dovolené)