Víkendový kurs BKŠ 10. – 11.7.2009

Víkendový kurz BKŠ

O víkendu 10. – 11. července 2009 se konal závěrečný kurz Biblické korespondenční školy (BKŠ) pro studenty druhé a třetí etapy. V páteční přednášce otce Alvara byl zdůrazněn dokument Druhého vatikánského koncilu Dei verbum (Konstituce o Božím zjevení). Po přednášce následovala pizza, po které se někteří ještě odebrali rychle si zopakovat nastudovanou látku.

V sobotu se pak studenti rozdělili podle etap a po dopoledním shrnutí probíraného učiva absolvovali písemný test i ústní zkoušky.

Fotogalerie »

Svědectví studentů BKŠ

BKŠV roce 1999 jsem se dožila důchodového věku. Myšlenka, že se budu nudit, mě nikdy nepřepadla, ani v tu dobu ne! Otevíral se první ročník Biblické korespondenční školy a já jsem se ve svých 55 letech pouštěla do studia.
„Boží slovo – Kniha knih – Bible“: ten úžasný dar živého Slova jsem při úkolech začala otevírat a brát pokrm pro duši, tělo a vůbec do celého svého života to, co bylo pro mě v daných situacích potřebné: řešení, náplň, Boží požehnání, radost, světlo, spásu, kterou je Ježíš, a to největší – dar Boží lásky a trpělivosti, kterou Pán se mnou má.
Po třech letech studia BKŠ lze pokračovat studiem teologie (Teologická korespondenční škola). S pomocí Boží jdu dál a dostává se mi obohacení (…)