Bůh nikdy nenechává své dílo nedokončené, když začne, koná vše pro to, aby se jeho záměr zdařil. Stvořil člověka a jeho plán s ním je spása, přinášející osvobození. Proto nám poslal Ježíše, jenž, poté, co učinil vše pro to, aby lidé poznali Boží lásku, sáhl po posledním krajním důkazu – vydal sám sebe!
Proto slavíme Zelený čtvrtek, po jeho vzoru omýváme nohy jedni druhým a tímto gestem dáváme svým bratřím a sestrám naději. Jeho tělo poprvé přijali Sárinka, Péťa a Tom, a sestry provonily vůní zmrtvýchvstání oltářní plátno… Velikonoce nejsou moje, jsou naše, jsou jedním jediným svátkem, oslavou Boží spásy!
(toivo)


Fotografie