Na Květnou neděli 13. dubna 2014 se ulicemi Litic ozýval radostný hlahol a zpěv “Hosana Synu Davidu, požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně”, jako kdysi v Jeruzalémě, když zástupy vítaly Ježíše jako svého Krále a Mesiáše. Tyto chvíle jsou plné světla a olivové ratolesti prorokují blízké Ježíšovo vzkříšení. Olivová ratolest a vyznání Ježíše jako Krále je nástroj, který i dnes zahání strach, přemáhá beznaděj a vítězí nad naší bídou…
(Toivo)


Fotografie