Máme vynikajícího velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího – a za ním se ubíráme my. On kráčí před námi jako mocný Přímluvce, slyší prosby každého a za každého.
Na Velký pátek jsme ho tedy následovali při křížové cestě a poté mu přednesli prosby za církev a její představitele, za všechny křesťany, katechumeny, nevěřící, trpící, hlasatele evangelia a všechny bratry a sestry Koinonie.
(toivo)


Fotografie