V atmosféře ryzí a přímé víry věřících shromážděných ve vesnickém kostelíku se slavila v Plánici pouť ke svatému Blažejovi. Otec Alvaro, jakožto hlavní celebrant pozvaný k této příležitosti, ve své promluvě podtrhl, že svatý Blažej byl povoláním lékař a Pán ho zahrnul svými dary, takže Blažej nejen léčil, ale z moci Božího Ducha také uzdravoval – to proto, že Bůh není nepřítelem našeho života, ale je naopak naším přítelem! Na navazujícím modlitebním setkání zvaném Ježíš uzdravuje, které se konalo v sále na faře, jsme to mohli slyšet a zakusit ještě existenciálněji, po modlitbě za uzdravení nemocných několik bratří a sester svědčilo o tom, že se jich v tu chvíli Pán dotkl a pocítili úlevu.
(toivo)


Fotografie