„Si, si, si, Signore“ ozývá se sálem v melodii na známou českou píseň. A pak už zástup gratulantů přichází přát Alvarovi k narozeninám. Než jsme se ale dostali až sem, znovu nám náš oslavenec ukázal, jak klíčová je existence Domů modlitby pro celou Koinonii. Rychlokurs „Dům modlitby“ byl velmi přínosný. Správná struktura, ale především lidskost a láska v DM nesmí chybět. Udělej to, jak chceš, ale udělej svůj DM atraktivní pro své přátele, aby ho chtěli navštěvovat, a setkat se tak s Ježíšem.

Mirek P.

Při nedělní eucharistii jsme se radovali z daru Soni a Mariany, sester z Prešova, které složily dočasné sliby zasvěceného života ve světě. Doprovodil je jejich pastýř, řeckokatolický kněz Anton, jenž se s námi podělil o své svědectví, a navíc nám poskytl zajímavé informace z dějin církve.

Pán nás neustále překvapuje novými věcmi a otevírá před námi nové obzory. On opravdu předčí naše představy a očekávání!

(mp)


Fotografie