17.-18. listopadu 2012 jsme měli, tak jako každý měsíc, v litické oáze setkání členů Koinonie Jan Křtitel. Hlavním tématem byl tentokrát kurs svědectví.
Mě osobně nejvíce oslovilo, že být Ježíšovým svědkem je naším životním stylem. Jako Jan Křtitel: „Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží.“ (J 1,34).
I já jsem se setkala s Ježíšem a on proměnil můj život, a proto je třeba otevřít ústa a mluvit o tom, co Ježíš v mém životě vykonal a dále koná. Když mluvím o Ježíšovi, tak on sám se zpřítomňuje, zahřívá nám srdce a proměňuje nás. Tak jako se rozhořelo srdce učedníků, kteří šli do Emaus po Ježíšově zmrtvýchvstání. Mluvili o Ježíšovi a on šel s nimi, vysvětloval jim Písma, naplnil je radostí, takže ze zklamaných, deprimovaných, smutných lidí se stali radostní evangelizátoři. „Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil…“ (L 24,32) A to je podstata našich svědectví: Ježíš, který koná – tady a teď – živý, zmrtvýchvstalý uprostřed nás!

Marie M.


Fotografie