V odpoledních hodinách neděle 18. listopadu, tedy v den, kdy jsou připomínáni všichni, kdo se stali obětí dopravní nehody, se v dálniční kapli Smíření, postavené na starobylé cestě Via Carolina, a zatím jediné svého druhu v České republice, shromáždili zástupci Římskokatolické církve, Českobratrské církve evangelické, Evangelické církve metodistické a spolu s faráři a věřícími z německého Waidhausu sloužili ekumenickou bohoslužbu. Za doprovodu sboru Vox imperfecta mohl každý z přítomných symbolicky zapálit svíčku za někoho drahého a zapsat jeho jméno do pamětní knihy.
Každý potřebujeme na své cestě ochránce, který bude bděle střežit naše kroky. Ježíš je vždy připraven nás doprovázet, proto se nebojme spolehnout se na něho a nechat se jím vést.
(toivo)


Fotografie