Půlnoční bohoslužba v Liticích a na Prusinách


Přes celý Štědrý den přicházelo ke kostelu stále mnoho lidí s dětmi, zastavovali se před betlémskou chýší s Ježíškem, Josefem a Marií, pozorovali ovečky a kozičky nebo se dokonce projížděli na poníkovi, nahlíželi do vánočně ozdobeného kostela a někteří si odnášeli domů rozžehnuté Betlémské světlo.
Navečer přišlo mnoho rodin a přátel najednou, aby si společně vychutnali…
Video »
Fotografie »

PilsAlive a Pohádkové náměstí 2014


V závěru školního roku, kdy děti dostávají vysvědčení a začínají jim prázdniny, se na náměstí Republiky v Plzni konal festival křesťanské rytmické hudby zvaný PilsAlive. První dva ročníky hostila před léty Oáza naší komunity v Liticích, pak se na popud otce biskupa, aby festival sloužil především evangelizaci, přestěhoval do Plzně.

Fotografie »


Video

Pohádkový les 2014


O tom, že děti jsou výborní pomocníci, jsme se spolu s jejich rodiči a prarodiči přesvědčili už po několikáté. Jejich hlavním úkolem na Pohádkovém lese v sobotu 31. května bylo spolu s Kráskou zachránit Netvora. Všechna námaha a splněné úkoly stály za to: namalovat sluníčko pro smutnou princeznu Zubejdu, vytáhnout ze země obrovskou řepu, chodit po špalcích a proplazit se kolem pavouka…

Fotografie »

Noc kostelů – kostel sv. Petra a Pavla, Litice


V průběhu pátečního večera 23. května překročilo práh kostela sv. Petra a Pavla přes dvě stě návštěvníků v rámci Noci kostelů. Nejen obyvatelé Litic zaplnili kostelní lavice i prostor pod kůrem a se zaujetím vyslechli přednášku Mgr. Petra Jindry, zástupce ředitele Západočeské galerie v Plzni, o gotických znameních vypovídajících o historii kostela.

Fotografie »

Skřítek Podzimníček 13.10.2012

Podzimníček je milý, trochu šibalský, ale přitom pilný skřítek, který na podzim zabarvuje ovoce a listí na stromech a všem v přírodě ohlašuje, že se mají řádně připravit na velký podzimní ples.
Žije sice pohádkovým životem v Lesní říši, ale přitom mu nechybí to, co je cenným darem také pro lidi – má opravdové přátele, kteří ho mají rádi a nebojí se pro jeho záchranu dokonce riskovat.Fotografie »

Video »