První čtení (Gn 1,1-2,2)

Druhé čtení (Gn 22,1-18)

Třetí čtení (Ex 14,15-15,1)

Čtvrté čtení (Iz 54,5-1)

Šesté čtení (Bar 3,9-15.32-4,4)

Sedmé čtení (Ez 36,16-17a.18-28)

Epištola (Řím 6,3-11)

Evangelium velikonoční vigilie (Mk 16,1-7)

Velikonoční chvalozpěv | Exultet