Víkendový kurz BKŠO víkendu 10. – 11. července 2009 se konal závěrečný kurs Biblické korespondenční školy (BKŠ) pro studenty druhé a třetí etapy. V páteční přednášce otce Alvara byl zdůrazněn dokument Druhého vatikánského koncilu Dei verbum (Konstituce o Božím zjevení). Po přednášce následovala pizza, po které se někteří ještě odebrali rychle si zopakovat nastudovanou látku.

V sobotu se pak studenti rozdělili podle etap a po dopoledním shrnutí probíraného učiva absolvovali písemný test i ústní zkoušky.