Je velmi potěšující, že do příprav programu půlnoční bohoslužby se vždy zapojí spousta dobrovolníků z řad dětí i dospělých, a vznikne tak úžasně pestrý a rozmanitý soubor. Návštěvníci půlnoční začali kostel plnit již půl hodiny před začátkem a poté, co je uvítali dva vtipní andělé, Bohumil a Petromil, se zaposlouchali do krásných tónů vánoční hudby, písní a koled, na něž navázal tanec dětí s darem, z něhož pak všem rozdaly hvězdičku, na které bylo napsáno, čím je Ježíš svým narozením přišel obdarovat (moudrost, radost, zdraví…). Před promluvou pana faráře si mezi sebou tiše povídaly čtyři svíce adventního věnce: pokoj, víra, láska a naděje; poslední z nich, naděje, ujistila tři předcházející, že dokud ona hoří, mohou znovu vzplanout, i když zhasnou… Přejeme každému člověku dobré vůle, aby se nenechal v novém roce o tuto naději ničím a nikým připravit.
(toivo)
Půlnoční
Betlém v Liticích


Fotografie


Video